dimarts, 29 de gener de 2008

Els ingressos de l'Ajuntament

El passat 23 de gener es va aprovar el Pressupost Municipal pel 2008, amb el vot en contra de la CUP. Ara no repetiré els nostres arguments en contra sinó que vull parlar de com l'ajuntament ingressarà els 27.792.740,13 €.

IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES
Aquí estic parlant dels impostos que cobra l'Ajuntament directament i que representa una previsió de 11.302.129,86 € distribuïts de la següent manera:

6.600.000 IBI
1.600.000 Impost de circulació
1.800.000 Impost de plusvàlua
1.200.000 IAE
560.000 Impost sobre construccions

Sobta veure com l'IBI augmenta 1.000.000 en un any i per tant parlem d'un increment del 18%. L'equip de govern va dir que l'IBI augmentava un 13%. Dubtem que aquest diferencial del 5% sigui pels nous contribuents. Tant no ha crescut Molins de Rei en un any! A veure si al final l'augment de l'IBI serà major al 13%.....

TAXES
Les taxes, en principi no representen cap benefici per l'Ajuntament ja que es cobra el que realment costa el servei. En total s'ingressaran uns 5.000.000 €, un 15% més que el 2007. Les principals taxes són:

655.000 Recollida d'escombraries domèstiques
240.000 Recollida d'escombraries comercials
450.000 Llicència obertura establiments
560.000 Llicència d'obres
494.000 Guals
455.000 Multes

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Són les transferències provinents d'altres administracions per pagar despeses corrents. Aquest any arribaran a 6.350.000 € i augmenten en un 15,9% però continuen sent insuficients ja que només representen el 23% del total d'ingressos del Pressupost.

INGRESSOS PATRIMONIALS
Són els ingressos derivats del cobrament del cànon dels diferents serveis externalitzats com la Zona Blava, l'Aigua, la Llar d'Infants del Molí, etc... Enguany es cobraran 448.000 € i augmenta en un 8%.

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Aquí van les subvencions d'altres administracions per pagar part d'alguna obra o inversió i en el 2008 hi haurà 550.000 € per la Construcció de la Llar d'Infants del Canal i per la Rehabilitació de la Federació Obrera.

PASSIUS FINANCERS
Aquests són els diners que es financen mitjançant crèdits a llarg termini i per tant no es paguen en el 2008, sinó que només es paguen els interessos en l'apartat de despeses. Enguany seran 3.600.000 i disminueixen en un 14,6%.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Pues sí, el domingo por lo menos tenía todas esas curvas, jejeje. Y lo de San Miguel de Aralar, siendo tan llano no merece la pena subirlo la verdad... jajajaja.

Pues eso, igualmente a seguir entrenando y animos en el ayuntamiento!