dimecres, 29 d’octubre de 2008

Els impostos i taxes municipals pujaran per sobre de l’IPC

Ahir dimarts l’equip de govern ens ha presentat mitjançant una reunió la proposta d’Ordenances per l’any 2009, que recull l’increment en els Impostos, Taxes i Preus Públics que cobra l’Ajuntament de Molins de Rei.

En general l’increment serà del 5%, que es correspon amb la mitja de l’IPC català del mes de juny i juliol del 2008. Ara actualment ens trobem al 4,5 % i es preveu que a finals d’any encara sigui més baix del 4% segons previsions del mateix ministre Solbes.

Per tant, els molinencs i molinenques hauran de suportar un increment superior a l’IPC català i per tant tornaran a perdre poder adquisitiu. Aquest any l’ajuntament si que ha baixat el tipus impositiu de l’IBI del 0,536 % al 0,508 % perquè l’increment mig d’aquest impost sigui del 5% malgrat l’increment que es preveu segons la revisió cadastral del 2006.

L’any passat l’increment en l’IBI va ser del 13% mentre que la resta d’impostos i taxes pujaven en general un 2,7%. L’IPC català a finals d’any va arribar al 4,2%. Segurament això serà un dels arguments de l’equip de govern per justificar l’increment d’aquest any però tot plegat és un engany ja que la majoria d’ingressos de l’ajuntament en impostos és amb l’IBI. Aquest impost va augmentar en un 13% i per tant a la pràctica els molinencs i molinenques van patir un increment bastant superior al 4,2%. Per l’any 2008 es preveu que els ingressos per l’IBI siguin de 6.600.000 € i per tant cada molinenc/a paga uns 264 € anuals per aquest concepte de mitjana.

La conclusió és fàcil. Tant en l’any 2007 con en l’any 2008 els vilatans i vilatanes perdran un cop més part del seu poder adquisitiu gràcies a aquest equip de govern (ICV, ERC i CiU). Des de la CUP creiem que mai es pot solucionar el mal finançament de l’Ajuntament incrementant la pressió fiscal.

La resta de partits polítics presents en el consistori tenen representació en les institucions autonòmiques, estatals i europees i per tant son responsables que encara tinguem un sistema de finançament dels ajuntaments lamentable. Son simples sucursals d’aquests partits, que ara o abans tots han tingut responsabilitats de govern però mai han solucionat aquest problema.

Sinó s’hagués produit l’increment d’entre el 33 i 128% dels sous dels polítics i retribucions dels partits polítics l’any 2009 ens estalviariem 206.000 €. Aquesta quantitat de diners és superior a la quantitat de diners que suposarà la diferència que ens cobrin un 5% de més en comptes d’aplicar l’increment real de l’IPC Català. La postura de l’equip de govern no canvia ni en temps complicats i prefereixen fer pagar a tots els molinencs i molinenques més i així ells poden continuar gaudint d’uns sous desorbitats.

En el proper ple municipal del dimecres 5 de novembre es portarà a terme aquest debat però malauradament l’equip de govern té majoria i no crec que escolti a l’oposició.


Cap comentari: