dimarts, 14 d’octubre de 2008

La farsa de la participació ciutadana a Molins de Rei

En les eleccions municipals de 2007 quasi tots els partits polítics que es presentaven a les eleccions parlaven de la participació ciutadana com un dels seus eixos programàtics. Han passat 16 mesos des de llavors i tothom podrà compartir que no s’ha fet practicament res en aquest aspecte.

El mes de gener de 2007 el ple municipal va aprovar el Pla de Participació en el qual estava detallat un calendari per aplicar-lo. Durant l’any 2007 s’havia de constituir el Consell de Vila i aprovar el reglament de participació i el reglament orgànic de funcionament (ROM).

Durant aquests 16 mesos només s’ha reunit en una ocasió la Comissió de Participació de l’Ajuntament de Molins de Rei i això va ser durant el mes de gener de 2008. En aquesta reunió des de l’equip de govern es varen comprometre a desenvolupar aquests 3 aspectes vitals abans de l’estiu d’enguany.

Cal dir també que aquesta comissió només està formada per representants dels grups municipals amb representació institucional i per tant no està representada la societat civil de Molins de Rei.

En l’anterior legislatura l’Ajuntament de Molins de Rei va rebre un premi en el camp de la Participació Ciutadana per part de la Conselleria dirigida pel conseller Saura (ICV), del mateix partit polític que l’alcalde de la vila. Fins ara només s’han fet processos de participació per decidir els usos d’un equipament o com ha de ser una plaça pública.

El terme “participació ciutadana” s’ha usat molt però a l’hora de la veritat no s’aplica en el sentit de voler implicar realment a la ciutadania en la presa de decisions importants. També s’ha d’entendre aquest concepte en voler actuar en qualsevol negociació o conflicte amb voluntat d’arribar a un consens entre totes les parts i per tant això és incompatible amb voler preservar estructures verticals, massa presents en les institucions actuals.

Des de la CUP volem avançar en un model de vila més participatiu i per tant no esperarem a que s’acabi la paràlisi amb la qual es troba el govern local i presentarem properament propostes de com entenem que ha de ser un Reglament de Participació Ciutadana i com ha d’estar representat un Consell de Vila.

El desenvolupament de la participació com una eina al servei de la ciutadania necessita voluntat política i per desgràcia estem veient com en molts casos això no es veu reflectit. Hem vist com en el Pla d’Actuació Municipal o en el Pla Director de Centre Vila s’ha convocat als vilatans i vilatanes a última hora i malament, cosa que ha fet que l’assistència fos molt reduïda.

No servirà de res tenir una tècnica de participació, una partida pressupostària i el suport tècnic si després no hi ha voluntat real d’aconseguir que realment la gent participi, i el que és més important, que tinguin veu i vot a l’hora de decidir coses importants per la nostra vila, des de la base del diàleg i la recerca del consens. El futur més immediat ens resoldrà aquest enigma...

Cap comentari: