dijous, 5 de febrer de 2009

L’ONU demana al Govern espanyol més garanties per limitar el dret a la participació política en les eleccions basques

És inacceptable diu, que es prohibisquen “agrupacions que s’han creat amb l'única finalitat de presentar-se a les eleccions i que de les actuacions anteriors, en conseqüència, no es té prova alguna”

L’ONU demana al Govern espanyol més garanties per limitar el dret a la participació política

El Relator Especial de l'ONU sobre la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals en la lluita contra el terrorisme, Martin Scheinin, ha fet públic un informe en el qual demana al Govern espanyol més garanties processals a l'hora d’excloure a determinades candidatures de la participació en les eleccions, alhora que expressa la seua preocupació per les denúncies de tortures realitzades en període d'incomunicació.

Veure Informe íntegre

Martin Scheinin ha arreplegat en un informe de 26 pàgines la conclusions de la visita que va realitzar del 7 al 14 de maig a l’Estat espanyol i a Euskal Herria a fi d’avaluar si les mesures “antiterroristes” adoptades pel govern espanyol afecten als drets humans.

El Relator Especial de l’ONU sobre la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals en la lluita contra el terrorisme arriba a la conclusió que “certes definicions jurídiques dels delictes de terrorisme no respecten plenament el principi de legalitat, expressa la seua preocupació per les “al·legacions de tortura i altres maltractaments” realitzats pels detinguts en règim d’incomunicació”, i recomana una sèrie d’actuacions perquè les mesures “antiterroristes siguen plenament compatibles amb les normes internacionals de drets humans”.

Entre les recomanacions, a més de les referides a la definició i a les normes relatives als delictes de “terrorisme”, Scheinin aconsella al Govern espanyol que la il·legalització d’una organització es realitze “en el marc d’un respecte irreprotxable de les condicions requerides per a restringir la llibertat d’associació i d’expressió” i destaca que les mesures que puga adoptar l’Estat per a limitar el dret a la participació política “han de ser de caràcter estrictament excepcional i estar previstes en la llei”.

Així, el Relator Especial propugna “mecanismes jurisdiccionals que oferisquen les garanties processals més rigoroses als destinataris de decisions judicials encaminades a excloure de la participació en les eleccions a determinats candidats per considerar-los vinculats a partits polítics il·legalitzats per les seues connexions amb una organització terrorista”.

Audiència Nacional, incomunicació, tortura
Scheinin considera que “això revesteix especial importància quan es tracta d’agrupacions que s’han creat amb l’única fi de presentar-se a les eleccions i de les actuacions de les quals anteriors, en conseqüència, no es té prova alguna”.

Una altra de les recomanacions que fa el representant de l’ONU es refereix a l’Audiència Nacional. Demana al Govern espanyol que “considere la possibilitat de traslladar la competència per als delictes de terrorisme als tribunals ordinaris, en lloc de reservar-la a un sol tribunal central especialitzat, l’Audiència Nacional”.

Igualment, recomana a l’Estat que reduïsca el recurs a la presó provisional en els casos associats a la “noció de terrorisme”, demana la “completa eradicació de la detenció incomunicada”, que s’apliquen “sistemàticament” mesures de prevenció de la tortura i maltractaments, i que sempre que “haja motius per a creure que s’han infligit maltractaments, es procedisca a una investigació prompta, independent, imparcial i completa i es duga davant la justícia als autors d’aqueixes infraccions”.

Per desgràcia aquesta informació no sortirà als mitjans de comunicació de l'estat espanyol. Jo ho tinc molt clar: en aquest estat no existeix una plena democràcia gràcies a personatges sinistres com el Sr. Zapatero. Quan la Guerra d'Irak els hi va interessar van ser ferms defensors del que deia l'ONU però ara miren cap a un altre costat. Suposo que a nivell local el Sr. Xavi Paz callarà com fa en els debats d'algunes mocions on jo personalment li recordo temes com aquests. L'anonemat terrorisme té molts cares però sense dubte la pitjor és la del terrorisme d'estat encarnada per personatges com Obama o Zapatero, encara que alguns ens ho vulguin amagar.


Cap comentari: