dimarts, 31 de març de 2009

Resum del ple municipal del 25 de març de 2009

En l’últim ple municipal del 25 de març de 2009 es van tractar diferents punts, dels quals des de la CUP volem destacar el nostre posicionament en els següents punts:

Creació de la Comissió per l’estudi, elaboració i formació de projectes en matèria d’habitatge.
Des de la CUP vàrem votar a FAVOR però vàrem denunciar què s’hagi tardat quasi 2 anys en constituir aquesta comissió i demostra que l’equip de govern no està fent practicament res en matèria d’habitatge. En aquesta comissió treballarem per fer propostes realment alternatives a l’actual situació com les cooperatives amb dret d’ús o mesures per aconseguir que els habitatges buits passin al mercat de lloguer.

Donar compte de l’adjudicació de les obres del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL)
Tal i com vàrem manifestar en el seu moment recriminem a l’equip de govern la nul•la voluntat que van tenir a l’hora de no negociar amb l’oposició quins serien els projectes que es presentarien al Govern Central. Tot i que l’aportació de més de 4 milions d’euros és força important això no serà cap solució al problema del finançament local i per tant cal continuar exigint un sistema que no sigui centralista i sucursalista com l’actual.

Donar compte de totes les actuacions de les ventades del 24 de gener de 2009.
Fins al dia d’avui la majoria d’actuacions que s’estan realitzant simplement s’han basat en redestinar recursos i personal de les diferents campanyes de prevenció d’incendis que es fan cada any degut a l’estat d’abandonament que pateixen la majoria de boscos de la serra de Collserola. Des de la CUP creiem que cal demanar responsabilitats polítiques al Govern de la Generalitat per haver destinat només una brigada de neteja a tot Collserola, concretament a Sant Cugat del Vallès, quan en tot el parc han caigut vora de 60.000 arbres. Aquesta deixadesa per desgràcia no és nova amb Collserola, ja que han estat moltes les agressions que ha patit aquesta serra en els últims anys amb el beneplàcit del govern tripartit.

Aprovació de la moció entorn a la Directiva 2007/23/CE i l’ús de material pirotècnic pels grups de cultura popular i creativa.
El vot FAVORABLE de la CUP es va sumar a la unanimitat en aquest aspecte i vàrem valorar molt positivament que era una moció consensuada entre les entitats del foc a Molins de Rei. També volem destacar que la cultura del foc demostra un cop més l’existència dels Països Catalans com a nació amb diferents territoris que compartim fets culturals com és el foc.

Aprovació de la renúncia de Valldor Sala SL de la concessió interessada de l’explotació i gestió del camp de futbol municipal Josep Raich de Molins de Rei i el bar – restaurant que s’hi troba.
Des de la CUP vàrem votar a favor tot i que esperem que es tinguin en compte de cara a la propera temporada models de gestió que no siguin exclusivament privats i fins i tot es valori recuperar la gestió directa per part de l’ajuntament d’aquest equipament esportiu.

Donar compte de l’adhesió del Consell Escolar Municipal al manifest de les AMPA dels centres docents públics de Molins de Rei, de 2 de març de 2009, relatiu a la planificació del mapa escolar de la vila
La CUP va manifestar el seu suport a aquest manifest, com ja ho vàrem fer en el Consell Escolar Municipal, perquè entenem que cal unitat entre tots els centres per exigir al Departament d’Ensenyament que d’una vegada per totes compleixi els seus compromisos amb Molins de Rei. Denunciem l’actitut, en aquest cas del PSC, d’intentar tancar files amb un departament dirigit pels companys de partit quan es van dedicar a presentar uns arguments i propostes que trencaven amb la unitat d’acció de la comunitat educativa.

Aprovació de l’ampliació dels criteris d’admissió a les llars d’infants sufragades amb fons públics per al curs escolar 2009-2010.
Des de la CUP vàrem votar en CONTRA d’incloure 3 nous criteris ja que entenem que no es basen en criteris de renda familiar. Sempre hem defensat que cal prioritzar les famílies amb rendes més baixes i amb la introducció de criteris que premiaven les famílies monoparentals, amb els dos progenitors treballant i amb bessons això no es garantitzava ja que no es regula segons ingressos familiars.

Donar compte dels projectes de cooperació al desenvolupament seleccionats per a la seva aprovació pel Consell Consultiu Molins de Rei Solidària, presentats a la segona convocatòria de Solidaritat, Cooperació i Pau 2008.
Des de la CUP participem en el Consell de Molins de Rei Solidària, òrgan on es decideix com es reparteixen les ajudes als projectes presentats, i sent coherents al nostre posicionament en aquest òrgan, també donem suport a què s’otorguin aquestes ajudes.

Moció del Grup Municipal del Partit Popular per la revisió del sistema de velocitat variable i del límit de 80 Km/h a les vies d’accés a Barcelona.
Des de la CUP vàrem votar en contra perquè entenem que aquesta mesura és una de les moltes mesures que s’han aplicar per reduir la contaminació a l’àrea metropolitana de Barcelona i perquè també ajuda en la pacificació del trànsit i redueix el nombre d’accidents. Tot i així vàrem demanar a les diferents administracions que actuin en la mateixa línia a l’hora de prohibir la incineració de residus a les cimenteres, que en el cas de Molins de Rei en tenim dues de molt properes.

Moció del Grup Municipal Socialista per demanar a la Generalitat de Catalunya els criteris que ha seguit per la distribució de les brigades que han de netejar els boscos de Catalunya afectats per la ventada del 24 de gener.
Des de la CUP vàrem votar a favor d’aquesta moció després que s’acordés demanar responsabilitats als 3 departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en el Pla d’Ocupació de 1.000 persones per netejar els boscos afectats per les ventades i nevades.

Cap comentari: