divendres, 3 d’abril de 2009

La CUP vota en contra del pressupost municipal perquè augmenta la pressió fiscal alhora que no augmenten els serveis en la mateixa proporció

La CUP de Molins de rei va votar en contra del Pressupost Municipal del 2009, que finalment es va aprovar en el ple municipal de l’1 d’abril de 2009 únicament amb els vots a favor dels partits de l’equip de govern (IiE, ERC i CiU) i amb el vot en contra de tota l’oposició.

El posicionament en contra de la CUP es basa en els següents punts:

• Augmenta la pressió fiscal. Un any més l’ajuntament ha augmentat els impostos i taxes molt per sobre de l’IPC ja que ha aplicat un increment del 5% i per tant els vilatans i vilatanes perdran un any més poder adquisitiu.
• Continua el mal finançament dels ajuntaments. Degut a la inoperància dels diferents partits polítics presents al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats un any més haurem de suportar un sistema de finançament dels ajuntaments realment deficitari i l’equip de govern ho vol compensar fent pagar més impostos.
• Els serveis disminueixen. Malgrat alguns increments en àrees com serveis socials en general les partides en serveis i despeses corrents disminueixen considerablement.
• Canvi de criteris en l’endeutament. L’any passat l’ajuntament va augmentar els ingressos en 2,7 milions d’euros i malgrat això va augmentar-se la ratio d’endeutament de l’ajuntament i en canvi aquest any han decidit utilitzar l’augment dels ingressos en els impostos i taxes per amortitzar deutes al mateix temps que es reduien serveis. Això es veu clarament ja que hi ha un milió més en ingressos corrents que en despeses corrents i per tant aquest milió sobrant es destina en operacions de capital. Des de la CUP creiem que aquest any com a mínim s’havia de mantenir el nivell d’endeutament i no baixar-lo ja que faran falta recursos per mantenir els serveis en aquesta situació de crisi.
• No es compleixen les promeses. L’any passat es va justificar el fort augment de la pressió fiscal amb un augment també en els serveis que oferiria l’ajuntament. En el ple municipal ja vàrem fer un repàs del llistat de nous serveis promesos per l’any 2008 i que en alguns casos no s’han complert o s’han gestionat malament, com poden ser diferents obres o la gestió d’alguns equipaments.
• Manca voluntat en l’equip de govern a l’hora d’arribar a consensos. La informació del Pressupost Municipal, després d’un retard de més de 4 mesos, se’ns va començar a donar 8 dies abans del ple i alguna documentació se’ns va donar el dia abans. Tampoc previament se’ns ha convocat a cap reunió per intentar arribar a acords amb l’oposició. Això dificulta molt la feina de l’oposició i desacredita la suposada política de participació ciutadana que diu impulsar l’equip de govern.
• Mala gestió de l’equip de govern. Per donar suport o no a un pressupost entenem que cal una bona gestió al darrera per fer que els números reflectits en el document acabin corresponent-se amb la realitat i per desgràcia aquest equip de govern no genera confiança i els exemples de mala gestió son constants: deficient execució i control de les obres amb els consequents encariments, mala política de personal amb una estructura sobredimensionada, endarreriment a l’hora d’aprovar els diferents plans sectorials, etc...
• No es vol retornar part de l’IBI. Tal i com vàrem fer l’any passat enguany també proposàvem que es retornés part de l’augment d’aquest impost injust que es basa en l’especulació. Aquest retorn només ha de fer-se a les famílies amb rendes baixes i en els casos que es demostri que només es disposa d’una sola vivenda i que per tant no s’utilitza per especular.

Per tot això, des de la CUP no podíem donar suport a aquest pressupost ni per les formes ni pel fons.

Cap comentari: