divendres, 22 de maig de 2009

Nova nota de la representació sindical de l'Ajuntament de Molins de Rei

Els representants sindicals de l’Ajuntament de Molins de Rei qüestionen el lideratge dels responsables de personal nomenats pel sr. Alcalde: regidor de Règim Interior, Directors de Serveis i cap de Personal i Organització.

Tenim un risc ja no només potencial i la situació s’està mostrant insostenible, la destrucció de la confiança.

Volem entendre què els passa als nostres responsables i ha sortit aquests dies a la premsa un reportatge sobre els factors que influeixen en la relació interna de les organitzacions, diu l’article signat pel professor Cardona: “el lideratge es qüestionat per manca de : consistència, integritat, comunicació, delegació, consideració”.

Aspectes que constatem que no tenen els actuals directius, cosa la lamentem i patim.

Per què diem això?, en una setmana han succeït dos fets lamentables que hem de fer públics.

1.- ATENCIÓ!!! companys i companyes ! si els treballadors ens posem malalts i no podem anar a la feina hem d’avisar (això ho sabem tots i així ho fem) quasi abans de posar-nos malalts.....(és irònic..)
Diu el conveni que hem d’avisar si estem indisposats “... el més abans possible...” però què es ...el més abans possible.....?????
El fet que ha succeït ha estat que: una treballadora de categoria E, (és la primera vegada que s’ha actuat des de Recursos Humans d’aquesta manera....)
  • va avisar a les 4 hores d’haver començat la seva jornada laboral de la seva indisposició: la jornada laboral comença a les 6 hores, i avisa a les 10 del matí (2 hores més tard de què hi hagi algú a l’oficina....).
  • Torna a trucar a la tarda dient que el metge li ha donat la baixa per 2 dies.
  • al dia següent porta la baixa i la presenta pel Registre General d’Entrada i.....Recursos Humans li obre un expedient informatiu fonamentat en la possibilitat d’haver vulnerat per manca d’assistència al treball amb la corresponent penalització de falta...¿?¿?!!!!
Diu en l’article de premsa esmentat al començament, que: “ .....un dels aspectes més curiosos es l’habitual manca de càlcul d’un risc. El director quasi mai comptabilitza que si fa malament les coses, hi ha un risc sobre la seva pròpia persona ...”

És evident que en aquest cas hi ha hagut, al menys, manca de professionalitat, negligència i coordinació. Començar un expedient informatiu per veure si es pot aplicar una falta lleu per una absència suficientment comunicat i justificada, es patètic, no té fonament ni justificació i més quant ens diuen contínuament que Personal i Organització està col•lapsat.

La representació sindical ha demanat per instància que s’obri un expedient al cap de PIO per negligència en aquest cas.

Què es pretén amb aquesta acció? Quina és la política de RRHH? repressiva? no és el primer cas en poc temps d’obertura d’expedient.

2.-L’altre fet que ‘ha produït: dues treballadores embarassades ens han comunicat que han hagut de sotmetre’s a una prova diagnòstica: amniocentesis i com es preceptiu al dia següent s’ha de fer repòs. El metge de capçalera que és qui pot donar la baixa l’expedeix per malaltia comuna

Com sabeu en l’actual conveni les baixes per malaltia comuna computen per la paga d’assistència, mentre que les de risc per l’embaràs no.

Doncs bé els actuals responsables de personal. Regidor de Règim Interior, els 3 directors de serveis i el cap de Personal i Organització, s’han atrinxerat en el fet que la baixa el metge l’ha expedit per malaltia comuna i que la prova és voluntària.

No hi ha hagut manera de moure ni sensibilitats, ni atent a la Llei d’igualtat que ha estat aprovada per un estament superior d’un govern progressista i en el nostre Ajuntament en el moment d’aplicar-ho no són conseqüents i no l’apliquen, ni res de res.

El passat dia 8 de maig en reunió Paritària, que està present el regidor de Règim Interior, la part sindical va exposar que l’aplicació del conveni està essent interpretada de forma estricta per part de la direcció d’ ESG, ja que no es té en compte una prova diagnòstica que obliga a la treballadora a fer repòs (amniocentesis) risc d’ avortament . Doncs bé rigidesa absoluta

Dit això, s’entén que hi ha una manca de sensibilitat per les polítiques d’igualtat en vers a les treballadores de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Sorprèn l’actitud d’un representant polític, regidor de Règim Interior, que no defensi la Llei d’Igualtat.

Què ha de dir la regidora de la Dona en aquest cas?

Què diu a tot això el senyor alcalde, li sembla bé aquesta actitud demostrada en aquests dos casos?

Seria desitjable que un Ajuntament que està governat per partits d’esquerres no només fos de nom, rectificar l’actitud, no és feblesa reconèixer errors ans al contrari és de savis.

Gabinet de Comunicació Sindical de l'Ajuntament de Molins de Rei

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Y NUEVAMENTE EL CONCEJAL RESPONSABLE DE E.S.G.(ENRIC FRANCH)ESTA DETRAS DE TODO ESTE DESAGUISADO.

¡QUE VERGUENZA DE GESTION POLITICA¡

No és això, companys... ha dit...

És un fet indecent!!!
Es tenen de fer fulls explicant-ho i repartir-ho per tot el poble.
Tenim de saber a qui vam votar i anar pensant en un recanvi

Aquests d'ICV o són res més que uns "ecopijos"

Com diu la canço de Luís Llach:

No era això, companys, no era això
pel que varen morir tantes flors,
pel que vàrem plorar tants anhels.
Potser cal ser valents altre cop
i dir no, amics meus, no és això.

No és això, companys, no és això,
ni paraules de pau amb garrots,
ni el comerç que es fa amb els nostres drets,
drets que són, que no fan ni desfan
nous barrots sota forma de lleis.

No és això, companys, no és això;
ens diran que ara cal esperar.
I esperem, ben segur que esperem.
És l'espera dels que no ens aturarem
fins que no calgui dir: no és això