dijous, 18 de juny de 2009

La CUP presenta una moció contra el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016

La CUP de Molins de Rei ha presentat una moció contra el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016, que preveu la construcció d’una nova incineradora i incrementar la crema de residus metropolitans i no aposta per la recollida selectiva en els fets.

Aquesta moció ha estat redactada i impulsada pel Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i la Federació Ecologistes de Catalunya i des de la CUP ens afegim a les reivindicacions i plantejaments de la mateixa i l’hem presentada per a què sigui debatuda en el ple municipal de l’1 de juliol de 2009.

L'Entitat de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus) ha presentat ja la seva proposta de Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009 - 2016, amb la intenció d'arribar a una primera aprovació al plenari del proper 16 de juliol.


Aquesta proposta inclou, com a principal actuació, una nova incineradora de 450.000 tones/any de capacitat nominal per destinar-hi les fraccions rebuig i resta dels residus metropolitans, que, junt a les actuacions sobre la incineradora de Sant Adrià de Besòs i la possibilitat de destinar determinades fraccions dels residus a plantes industrials com les cimenteres mitjançant l'eufemisme del seu ús com a combustibles substitutius, fa que la incineració esdevingui la principal via de tractament dels residus de l'àrea metropolitana, amb l'objectiu d'arribar a substituïr l'abocament com a principal sistema de tractament finalista.

El PMGRM 2009 -2016 no especifica, però, les característiques d'aquesta nova instal•lació proposada, com ara la tecnologia a desenvolupar o la ubicació. Sí que es detalla la inversió prevista per les actuacions dirigides a la incineració, de 235 milions d'€ (el 77,18% del total de les inversions previstes). D'altra banda sí que es preveu un balanç financer de l'EMSHTR d'un déficit d'entre 20 i 40 milions d'€ anuals al llarg del periode, amb repercussions més que previssibles.

Segons el CEPA i la Federació Ecologistes de Catalunya aquesta proposta de PMGRM 2009 - 2016 suposa un nou pas enrera per una gestió sostenible dels residus de l'àrea metropolitana i una nova ocasió perduda de posar en pràctica mesures preventives i recuperadores dels residus, ja que ocasionarà greus impactes ambientals i socials posant en risc la salut de les persones i del medi. L'ajuntament de Molins de Rei te un deure com a impulsor del model Residu Mínim de demanar que no s'apliquin les politiques desenvolupades en el PMGRM i que s'aposti per models preventius com el Residu Mínim.

Més informació:

Cap comentari: