dimecres, 3 de novembre de 2010

La CUP presenta les 3 principals propostes en matèria de polítiques públiques d'habitatge

La CUP de Molins de Rei considera que avui en dia el principal problema de la ciutadania és la dificultat d’accedir a un habitatge digne, amb totes les conseqüències socials que això comporta.

Per tot això, hem presentat en roda de premsa, el dimecres 3 de novembre, quines son les tres principals mesures que presentem per aplicar en el futur en matèria de polítiques públiques d'habitatge.

Actualment s’ha començat a desenvolupar el Procés Participatiu per redactar el Pla Local d’Habitatge. Des de la CUP ja vàrem denunciar en la Comissió d’Habitatge que no es podia parlar d’un procés realment participatiu pels següents motius:
  1. Quan parlem de Participació Ciutadana les presses no son bones. Després que el mateix equip de govern hagués promés a l’oposició que aquest pla estaria aprovat abans del juliol de 2009, ara de cop i volta, ens presenten al setembre de 2010 la intenció que s’aprovi abans del final de legislatura.
  2. Quan parlem de Participació Ciutadana cal informar prèviament a la ciutadania. Ni els grups polítics de l’oposició ni les entitats convocades als diferents tallers tenen informació prèvia de la diagnosi de la situació actual de l’habitatge a la nostra vila ni tenen informació de possibles propostes d’actuació que vagin més enllà de les típiques solucions, que fins ara no han solucionat la dificultat d’accés a un habitatge digne.
  3. Quan parlem de Participació Ciutadana cal que sigui regida per un òrgan plural. La Comissió de Seguiment d’aquest procés participatiu estarà integrat per 13 persones, la majoria de les quals pertanyen a l’equip de govern o son tècnics municipals, i només hi haurà 4 representants dels agents socials del municipi.
  4. Quan parlem de Participació Ciutadana cal un debat ampli i transversal per arribar a bones conclusions. Aquest procés es durà a terme a través de tallers on polítics i algunes entitats es reuniran per separat i a on no es convocarà a la ciutadania en general. La redacció del document definitiu serà a càrrec de la Comissió de Seguiment, amb una majoria clara del personal de l’ajuntament (polítics + tècnics).
Des de la CUP creiem, per la importància d’aquesta problemàtica, que calen mesures per combatre l’especulació i garantir un accés real a un habitatge digne pel conjunt dels molinencs i molinenques. Les nostres principals mesures són:
  1. Reglament d’habitatges desocupats. Volem que es compleixi la moció de la CUP aprovada per unanimitat el 23 de desembre de 2008 en la qual s’instava a crear un reglament per determinar quants habitatges desocupats hi havia al nostre municipi amb el principal objectiu que passin al mercat de lloguer. També contemplàvem que s’apliqués un recàrrec del 50% de l’IBI a tots aquells immobles que es demostrés que només servien per especular.
  2. Aposta decidida per models de lloguer de llarga durada. Apostem per models que no permetin que els habitatges públics acabin entrant en el mercat especulatiu. El sòl públic ha de destinar-se a promocions públiques de lloguer, principalment de llarga durada. El mòdel de les Cooperatives amb Dret d’Ús (Model Andel) permet a les persones viure indefinidament en una vivenda en règim de lloguer a preus assequibles però la propietat sempre és de la cooperativa de l’edifici (més informació: www.sostrecivic.org). El model d’Habitatge de Protecció Oficial acaba contribuint a l’especulació perquè amb els anys l’administració acaba perdent la titularitat del sòl i les vivendes es poden vendre a preus de mercat.
  3. La rehabilitació per conservar la nostra vila. Promoure la rehabilitació del parc d’habitatge existent perquè no ens calen noves promocions. Incentivar les ajudes públiques però també apostar per iniciatives com la Masoveria Urbana, on propietaris i llogaters es posen d’acord per un preu simbòlic de lloguer a canvi que les persones que hi visquin durant un període rehabilitin i mantinguin la vivenda en bones condicions.
Des de la CUP treballarem activament per informar a la ciutadania i a les entitats d’aquestes propostes. Creiem que per aconseguir un nou model de polítiques públiques d’habitatge cal que s’apliquin aquestes mesures per erradicar en la mesura del possible l’especulació que hem viscut sobretot els últims anys.

Cap comentari: