dilluns, 11 d’abril de 2011

Quan ha costat fer la resolució d'alcaldia 586?

El dia 15 de març de 2011 l'alcalde Ivan Arcas (IiE) va signar la resolució d'alcaldia número 586. Se n'ha parlat molt d'aquesta resolució i per tant a continuació us enumero els diferents punts que tenia aquesta resolució que ha causat tants dubtes sobre la seva legalitat, fins al punt que l'Oficina Antifrau ha obert diligències.
 1. Assignava al sr. Lluis Torrens Melich (actual assessor d'alcaldia i conseller nacional d'ICV) les funcions de gerent.
 2. Adscriure tant orgànica com funcionalment a l'alcaldia els llocs de treball de secretaria, intervenció i tresoreria.
 3. Considerar personal de comptabilitat les persones que integren actualment el Departament d'Intervenció
 4. Considerar personal de tresoreria les persones que integren actualment el Departament de Tresoreria
 5. Tot el personal de comptabilitat i de tresoreria queda adscrit a l'alcaldia
 6. L'actual tresorer municipal passa a ser el responsable immediat de la comptabilitat fins al desembre de 2011.
 7. Les funcions de tresoreria passen a ser exercides per l'actual cap del Servei d'Atenció Municipal.
 8. El lloc de treball d'intervenció s'ocuparà, en matèria de comptabilitat exclusivament de la funció de comptabilitat que li reserva l'article 6 del RD 1174/1987, de 18 de setembre.
 9. El personal de comptabilitat estarà sota les ordres del responsable immediat de comptabilitat. Les ordres que la intervenció podrà adreçar al personal de comptabilitat se circumscriuran a l'àmbit estricte de la funció comptable i el comandament que ostentarà sobre aquest personal, d'acord amb l'article 1.3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, ho serà als sols efectes de l'exercici d'aquesta funció. En la resta, el personal de comptabilitat no estarà sota les ordres de la intervenció sinó immediatament sota el comandament del responsable immediat de la comptabilitat i sota la coordinació de l'assessor d'alcaldia referit a l'apartat primer.
 10. No es sotmetran en cap cas a intervenció prèvia de la intervenció: les despeses de material no inventariable, els contractes menors, les despeses de caràcter periòdic i repetitiu i les despeses menors de 3006,06 €.
 11. La intervenció haurà de posar la seva signatura en tot mitjà de pagament que se li adreci i que es correspongui amb un pagament ordenat i no podrà negar-se a aquesta signatura, llevat que hagi formulat en temps i forma un reparament suspensiu i mentre la suspensió no hagi estat aixecada.
 12. La interventora facilitarà de manera immediata a l'alcaldia, per conducte de l'assessor d'alcaldia, còpia de tots els informes i notes d'informació que s'hagi emès durant l'any 2010 i 2011.
 13. La interventora facilitarà de manera immediata a l'alcaldia, per conducte de l'assessor d'alcaldia, i com a molt tard el divendres 18 de març a les 15.00h, tots els expedients de tramitació ordinària per als quals hagi transcorregut més de 10 dies des que van ser lliurats a la Intervenció per a la pràctica de les funcions que li són inherents.
 14. La interventora facilitarà de manera immediata a l'alcaldia, per conducte de l'assessor d'alcaldia, i com a molt tard el divendres 18 de març a les 15.00h, tots els expedients de tramitació ordinària per als quals hagi transcorregut més de 5 dies des que van ser lliurats a la Intervenció per a la pràctica de les funcions que li són inherents.
 15. Tots els expedients i altres documents que hagin estat lliurats a la intervenció per al compliment de les funcions reservades a aquest lloc de treball hauran de ser informats en el termini de 10 dies, quan la tramitació sigui ordinària, i de 5 dies, quan la tramitació sigui urgent.
 16. L'assessor d'alcaldia, en tant que actuï les funcions genèriques del gerent dictarà les ordres de servei complementàries i impartirà les instruccions orals al personal adscrit a l'alcaldia requerides per a l'execució d'aquesta resolució.
 17. Aquesta resolució té la condició d'ordre de servei i serà de compliment immediat i inexcusable per a tot el personal municipal que en resulta afectat.
Aquesta resolució d'alcaldia no ha comptat amb el suport de CiU, que també està al govern municipal. El sindicat UGT també ha mostrat el seu malestar i des de l'Oficina Antifrau s'ha enviat un requeriment d'informació a l'Ajuntament sobre aquest assumpte. A nivell jurídic hi ha molts dubtes que apunten a què aquesta resolució no s'ajusta a dret.

Aquesta resolució s'ha basat en un informe jurídic elaborat per una empresa externa que es diu El Dret de la Terra, S.L.P. i ha estat signat per l'advocat Josep González Ballesteros. El passat dia 28 de març de 2011 va entrar pel registre de l'Ajuntament la factura d'aquesta empresa en concepte de "Informe jurídic sobre determinades qüestions relatives a les funcions reservades al lloc de treball d'intervenció municipal". L'import de la factura és de 2.750 € més IVA.

Un altre cop aquest govern municipal ha contractat els serveis d'un assessor jurídic extern que ha realitzat un informe de 10 pàgines, que ha costat més de 3.000 € comptant l'IVA, quan amb aquests diners es pot pagar quasi tots els costos laborals d'un assessor jurídic en plantilla que estigués tot un mes només fent aquest informe.77 comentaris:

Anònim ha dit...

Amb aquesta resolució l'alcalde IVAN ARCAS I BLANCH,ha escenificat un cop L'estat de DRET!.

Anònim ha dit...

Ja es prou significatiu que l'OFICINA ANTIFRAU obri diligències!!!

Anònim ha dit...

Els contactes que assessoren a ICV els porta la tan anomenada agència: Pepe Gotera y Otilio.

Aquest GONZALEZ BALLESTEROS és secretari d'un ajuntament i per treballar pel seu compte ha de demanar la compatibilitat al seu ajuntament.

Doncs bé aquest "senyor" ha facturat una feina sense l'atorització del seu Ajuntament.!!!!
NO TÉ DEMANADA LA COMPATIBILITAT!!!!

Anònim ha dit...

L'alcalde s'ha posat nerviós ha perdut els estreps.

Quant la Interventora fa fer el REPARAMENT a les factures del CLAM CONSULTING, empresa tapadora del director JOAN MONTSERRAT I OLIVELLA.
I des del 15 de març no para ....aixó si desgavellant le ARQUES municipals...!!!

Anònim ha dit...

I la DIPUTACIÓ????
LA AUDITORIA????
ELS COMPTES MUNICIPALS???

Anònim ha dit...

La interventora porta a la fiscalia anticorrupció l'Ajuntament de Molins de Rei per la contractació d'una assessoria

Molins de Rei (ACN).- La interventora ha denunciat l'Ajuntament de Molins de Rei, governat per ICV, ERC i CiU, davant de la fiscalia anticorrupció perquè intueix que hi ha 'indicis raonables de criminalitat' en la contractació dels serveis d'assessoria jurídica de Clam Consulting, SLP. La firma presta els seus serveis al consistori des del 2007 de forma ininterrompuda. Ho fa, però, encadenant diverses adjudicacions menors, que es tanquen sempre a destemps, i que sol guanyar davant d'altres empreses que estan vinculades amb ella. Per això, la interventora sospita que s'han produït 'ofertes concertades' per beneficiar Clam i que s'ha incomplert 'de manera tan greu com barroera la normativa de contractes del sector públic'.

¡¡¡¡BRAVO INTERVENTORA¡¡¡¡¡

¡¡¡¡LA LEGALIDAD POR ENCIMA DE LA CORRUPCIÓN POLÍT

Anònim ha dit...

PENSAMIENTO DEL ALCALDE EN EL MOMENTO DE ESCRIBIR LA RESOLUCIÓN 586

A esta Sra. la tenemos que:

Afrentar
Agraviar
Burlarse
Calumniar
Chancearse
Denigrar
Desacreditar
Desaprobar
Desautorizar
Deshonrar
Desprestigiar
Detractar
Difamar
Envilecer
Escarnecer
Humillar
Infamar
Injuriar
Insultar
Maltratar
Manchar
Mancillar
Mofarse
Mortificar
Ofender
Oprimir
Oprobiar
Reírse
Represaliar
Revanchar
Ridiculizar
Ultrajar
Vejar
Venganza
Vituperar
Zaherir


Firmado
Juanito, el de las cabras

Anònim ha dit...

l Reparament de la interventora, s’havia de resoldre en el proper Ple i llavors només queda poques setmanes per les eleccions…. si algú ha de pagar algun “favor” haurà de cobrar abans possible…no?
Tot plegat és força sospitós, i han tirar el carro davant del cavall, a hores d’ara no importa rés.
Tenim diners a la caixa, és per pagar altres coses la llei no permet que l’utilitzem per això , però qé més dona, tirem pel dret….i els AMICS que ens FINANCIEN ens ajudaran, que la campanya és molt cara i no hi arribem a temps.
I els altres babaus els li donen suport!

A veure qué opineu ??

Anònim ha dit...

Ara sembla que han entrat a l'ajuntament.....han vingut els mossos d'esquadra!!!

sí, sí,!!!!

a on han entrat?

a Sostenibilitat i Territori (àrea que conrola ICV)!

i qui ha entrat.? ¿?¿?¿

s'han endut alguna cosa ¿?¿?¿? no sabem....

però..... (sempre ha ha un però...)

chsssssss.... han forçat l'armari de la cap d'administratives que estava al tanto de la "contractació del Clam consulting i familia del director de serveis, anomenat càrrec de confiança de l'alcalde ARCAS" la que també va signar la RA 586!!!

doncs això, que han forçar el SEU ARMARI.....!!!

QUÈ FORT, QUÈ FORT, QUÈ FORT.!!!!

i....que hi havia en aquest armari?

chsssss....l'expedient del CLAM CONSULTING I FAMILI!!!!

signat TORRENTE 4!

Anònim ha dit...

MOLINS DE REI= MARBELLA

QUÈ ESTÀ PASSANT AMB ELS EXPEDIENTS?

QUANT COBRA CADA MES AQUEST ASSESSOR DE L'ALCALDE?

PERQUÈ ANTIFRAU VOL ELS EXPEDIENTS PERSONALS?

ÉS QUE EL NOU CAP DE COMPTABILITAT I EL NOU TRESORER NO SÓN GENT DE FIAR?

IVAN ARCAS, VICTOR PUNTAS, LLUIS TORRENS, JOAN MONTSERRAT...AIXÒ S'HA ACABAT...

Anònim ha dit...

I els proveïdors truquen i truquen.....Qué em paguen la factura....? com que hi han diners..molts diners.....!!!!

Ara el tap és a Tresoreria, i els caps pensants de la CASA DE LA "VILA D'ICV" HAN REFORÇAT TRESORERIA, i 3 funcionàries faran HORES EXTRES per treure el "TAP"

TOTHOM RETALLA: MENYS MOLINS QUE ÉS DIFERENT.

Anònim ha dit...

No veig la gravetat de la notícia.
Si l'assessorament l'hagués fet un advocat de l'ajuntament em semblaria pitjor. Si un assessor extern cobra (car) però serveix perquè l'acció de l'alcalde s'ajusti a dret em sembla correcte.

Anònim ha dit...

Quàntes mentides han dit en aquesta resolució!!!!

Parla l'alcalde de fiscalització prèvia de les factures.
Perquè la gent ho entengui, vol dir abans de comprar i gastar: comprobar que ho pots fer, o igui que tens diners per fer-ho!

Això es que fem les famílies normalment, oi?

En l'ajuntament la fiscalització prèvia no EXISTEIX!!!
Es gasta sense pregntar si puc gastar. Quant arriba la factura llavors es comptabilitza, si es pot clar!!!

Com ho veieu ciutadans de Molins?

com peneu que estan les ARQUES MUNICIPALS?
l'ARCAS LES HA BUIDAT I ENDEUTAT!!!

Anònim ha dit...

NO, NO, amic un assessor de la casa no hagué fet una IL·LEGALITAT!

L'alcalde ha pagat a un assessor amb diners dels nostres impostos per poder malversar i que el funcionari independent no li posés més trabes!!!
Fixa't com és aquest assessor que ell incompleix la Llei i el Dret! poca broma!

És GRAVISSIM!

Anònim ha dit...

Aquesta resolució ha vulnerat els principis bàsics de l'administració, ha atemptat contra la independència d'un dels òrgans independents de l'administració pública com son la Intervenció i la Secretaria.

Ha nomenat càrrecs sense que estiguin en la Relació de Llocs de Treball.

L'alcalde ha vulnerat la competència que té el màxim òrgan de decisió de l'ajuntament com és el Ple.

S'ha saltat les normes que atribueixen la llei de llibertat sindical i la Llei de l'Empleat Públic.

en una paraula HA VULNERAT L'ESTAT DE DRET!

I diu un anónim que no ho veu rellevant?
EL PIJOR QUE ENS POT PASSAR ES QUE ENS ACOSTUMEM A LES ARBIETRARITATS COM SI AIXÒ FOS NORMAL!

PER SORT NO TOTS PENSEM AIXÍ!
ÉS UN ESCÀNDOL!

Anònim ha dit...

A veure si aquest González Ballesteros tindrà alguna connexió amb el CLAM CONSLTING I FAMILI!

Vinga busquem al Registre de la Propietat:
El Dret a la Terra, i a veure què surt!
(el nom tambe té tela..., el dret a la terra, quin CINISME!)

Anònim ha dit...

L'Alcalde s'està envoltant d'assessors externs de dubtosa reputació que l'únic que pretenen és facturar i facturar...
Aquests assessors han entrat recomanats pel director de serveis implicat en el cas CLAM CONSULTING amb la benedicció completa del nou gerent, que ha pagat 3000 euros dels molinencs a un assessor perquè li aconsegueixi il·legalment el sou de gerent...

D'això se'n diu... CORRUPCIÓ

Anònim ha dit...

mas claro..AGUA!!!!

Anònim ha dit...

La resolucion 586 es un pasaporte para Can Brians

Anònim ha dit...

Porqué el Ayuntamiento ha contratado una empresa externa (EL DRET DE LA PELA) para hacer un informe jurídico contra la interventora, cuando en nómina hay un elenco considerable de juristas? No lo puede hacer la Secretaria General? No lo puede hacer la Jefa de los servicios jurídicos municipales? No lo puede hacer el Torrente?

Para cometer tantas ilegalidades, lo podía haber hecho el propio funcionario denunciado pero no expedientado y nos habríamos ahorrado los 3.000 euros, total, después de tantas irregularidades, por una más, tanto da.

El Hombre de Negro

Anònim ha dit...

IVAN, QUEDA CLARO QUE EL MALANDRÍN TE TIENE COGIDO POR LOS WEB'S.

the black man

Anònim ha dit...

"INICIATIVA POR MOLINS Y ESQUERRA REPUBLICANA HAN CONVERTIDO EL AYUNTAMIENTO DE MOLINS DE REI EN UN DESIERTO ÉTICO"

¡¡¡¡¡¡ ALGUIEN LO TENÍA QUE DECIR¡¡¡¡¡¡

The black man

Anònim ha dit...

Debe revisarse todo el procedimiento de adjudicación, contratación y ejecución de obra pública y las posibles irregularidades

Anònim ha dit...

Es necesario una comisión de investigación sobre los hechos del CLAN CONSULTA para que indague también sobre possibles comisiones por adjudicación

Anònim ha dit...

El que no entenc és que es defensi el dret i la legalitat sense tenir en compte constantmentla pressumpció d'inocència.

Ja jutjarà qui hagi de jutjar

Anònim ha dit...

és molt fàcil d'entendre!
1.L'alcalde nomena un càrrec de confiança
2. amb el temps aquest càrrec, vulnera la llei de contractació perquè un familiar seu treballi a l'ajuntament amb un sou de 4000 euros al mes, fent una feina que la pot fer un altre treballador a la casa que se li paga 2.300€
per a tu això què és ?
on col·loques auí la presumpció?
El fet és aquest.
3. l'alcalde ho sap i continua fent aquestes contractacions.
això qué és? aquesta actuació no es presumpte!
és l'assumpte!
el que dirà el jutje és si hi ha delicte i quina serà la pena.

Tothom sabem que un samàfor en vermell significa STOP. si un se'l salta que és presumpte infractor?

Anònim ha dit...

aquí hi ha reincidència reiterada perquè algú s'ha cregut que "la calle es mía"
com deia algú....
I NO EL CORTIJO NO ES VOSTRE! ÉS LA CASA DE LA VILA.
I PER PORTAR-LA HI HAN NORMES I LLEIS QUE HO REGULEN I UN ES POT EQUIVOCAR PERÒ NO ÉS EL CAS, HAN VOLGUT ENRIQUIR A FAMILIARS, I A LA FUNCIONÀRIA QUE HO HA POSAT DE RELLEU L'HAN INTENTAR DIFAMAR, AGREUJAR, TREURE COMPETÈNCIES, I AIXÒ HA SIGUT UN FET I ES VEU EN AQUEST BODRIO DE RESOLUCIÓ, QUE A MÉS HA FET UN ASSESSOR QUE HA COBRAR UNA FACTURA QUANT NO ESTÀ HABILITAT PER FER-HO, CADA VEGADA LA FAN MÉS GROSSA, PERQUÈ NO PAGUEN DE LA SEVA BUTXACA!

PRESSUMPTES, JA!

Anònim ha dit...

Yo me salto la Ley a sabiendas, hago lo que me da la gana sin respetar nada y siendo plenamente consciente que está fuera de la Ley y que es un delito pero como solo seré presuntamente delincuente hasta que se pruebe por un Juez que efectivamente lo soy, sigo haciendo la mía.

Luego cuando salga la sentencia y se diga que efectivamente hay delito qué haremos?

Se devolverá el dinero malversado?

Pasará mucho tiempo porque la justicia es lenta y para entonces quien sabe si el malhechor estará dirigiendo el Ajuntament.

La Ley dice claramente que no puedes beneficiar a un familiar pero eso en Molins se está haciendo y no importa.Se paga a asesores externos porque harán y dirán lo que se quiere que digan. Los de la casa mientras tanto de brazos cruzados y cobrando menos que el externo pero claro, como los de dentro se la juegan si cometen algún delito y seguramente no harán todito lo que les digan sus superiores (polítiquillos) entonces nos encontramos con lo que nos encontramos.

Menuda pandilla de mafiosos que tenemos dirigiendo el Ajuntament de Molins!!!

Anònim ha dit...

L'ALCALDE IVAN EL CAP DE LA TRAMA DELS CORRUPTES I ANIRÀ A LA PRESSÒ

Anònim ha dit...

Ivan Arcas ha signat la 586 i li pagarà el que convingui al famós assessor jurídic perquè interessava desviar el tema de CLAM CONSULTING.

Al director de serveis implicat només falta que el felicitin...el suport incondicional d'Arcas cap aquest senyor el delata i queda clar qui està disposat a cometre tot tipus d'il·legalitats per continuar cobrant de l'Ajuntament...

S'està acabant la impunitat, el que no arreglin les eleccions ho arreglarà el jutge

Anònim ha dit...

L'INFORME L'ASSESSOR DE DATA 14 DE MARÇ 2011 QUE HA COSTAT 2750 EUROS A L'AJUNTAMENT FALSEJA LA REALITAT JURÍDICA IGNORANT L'EXISTENCIA DE LA " ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre , POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL.(BOE de 9 de diciembre de 2004)"

D'AQUESTA MANERA FA UNA INTERPRETACIÓ TOTALMENT MANIPULADA PER CONCLURE QUE LA COMPTABLITAT POT ATRIBUIR-SE A UN FUNCIONARI DIFERENT DE L'INTERVENTOR.

ESCANDALOS I VERGONYOS, A L'INFORME DE "L'ASSESSOR EXTERN DE PAGO" DE L'ALCALDE "NO EXISTEIX L'ORDRE 4041" PER QUE HARIA FET NOSA PER INTERPRETAR UNA COSA TANT ABSURDA.

Anònim ha dit...

"El que no entenc és que es defensi el dret i la legalitat sense tenir en compte constantmentla pressumpció d'inocència.Ja jutjarà qui hagi de jutjar"

NO ME HAGAS REIR, CARRASQUITO, QUE ME IRRITO. Y LA INTERVENTORA QUÈ? NI PRESUNTA, NI PUÑETA, DECRETAZO Y A CASA, QUE NOS MOLESTAS. SIN EXPEDIENTE, SIN TRAMITE DE AUDIENCIA, SIN ESCRUPULOS, SIN CONTEMPLACIONES, SIN HONESTIDAD, SIN ÉTICA, PERO CON LOS WEBB'S DEL ALCALDE.

PUEDE SER QUE PAREZCAMOS IDIOTAS, PERO HACE TIEMPO QUE DEJAMOS DE SERLO

The black man

Anònim ha dit...

"EL ALCALDE PAGA A UN ASESOR PARA IR DIRECTO AL TRULLO"...AY AY AY QUE LA 586 VA A HACER MUCHO DAÑO...

Anònim ha dit...

¡Muy bien hombre de negro! inglés
Es lo de siempre: la ley del embudo lo ancho pa mi lo estrecho pa lo demás.

¡¡¡Que ya somos mayores y os vemos venir!!!

Anònim ha dit...

ARCAS, MONTSITO, TORRENTE, DRET PER LA PELA...

LA AVARICIA ROMPE EL SACO...

Anònim ha dit...

Sin titubear el alcalde Arcas mantenella y no enmendalla!LISTO QUE ERES UN LISTO !!!
di que si! INTELIGENTE!!! INTELIGENTE!!!
Con cuánta prepotencia anunciando la 586, mira que si te ponen este número para identificarte!

Y tienes la desvergüenza de mandar noticias a lo medios de que has pagado ¿cuántas facturas? 2000!!! y cuántos euros? jajjajjaja.

lo que más le gusta al ARCAS ¡¡¡QUE LE ADULEN!! ohhh le encanta!!!! es de un inteligente!!!

¡QUÉ SUERTE TIENES!
TUS AMIGUITOS TE VENDRAN A VER A CAN BRIANS! y abrirán una cuenta bancaria para ti.

Anònim ha dit...

Pues yo no pienso poner un duro por este tío, si se cree que su defensa la va a pagar el Ayuntamiento lo tiene claro...a muchos Alcalde los han condenado por menos...pero como él se cree muy listo...va diciendo que lo de CLAM es un problema de los trabajadores y que cree en su honorabilidad...pero por favor... si el primer culpable es él!!!!! De esta no te escapas Ivan...cuéntale al juez que no sabías nada...que nos vamos a hartar de reír

Anònim ha dit...

ESTAT DE DRET ?
DRET PER LA TERRA ?

Nooooooooooooooo!!!!!!!!!!

A L'AJUNTAMET L'ALCALDE ARCAS VOL IMPOSAR LA LLEI DE L'OMERTA PERO NO ENS TAPARA LA BOCA ... I AL POBLE TE INSTAURAT EL DRET DE CUXA (O DE PERNADA) I ES PASSA PER LA PEDRA ALS MOLINENCS A COSTA DE ENGANYS, DE MENTIDES, DE DESPESES QUE BENFICIEN ALS SEUS AMICS DEL PARTIT, D'IMPOSTOS EXAGERATS, DE CORRUPCIÓ I DE DELICTES.

EN TOTA LA DEMOCRACIA MAI HI HAVIA HAGUT UN ALCALDE TANT CORRUPTE COM L'IVAN.

Anònim ha dit...

EL SEÑOR 586-2011 NO SABE QUE HACER PARA AFRONTAR LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 22 DE MAYO

ESTE PROXIMO SABADO HA ORGANIZADO UNA CONCENTRACIÓ EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE MOLINS DE REI, CON LA FINALIDAD DE RECOGER IDEAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL DE LOS VERDES

DESDE AQUÍ OFRECEMOS NUESTRAS PRIMERAS APORTACIONES

1. PARA SABER CUANTAS SILLAS TE HACEN FALTA COLOCAR, SOLO HAS DE CONTAR EL NUMERO DE FUNCIONARIOS Y LABORALES FIELES MÁS EL NÚMERO DE CARGOS EVENTUALES Y DE CONFIANZA QUE HAS CONTRATADO A CARGO DE LAS ARCAS MUNICIPALES. A ELLO HAS DE SUMAR EL NUMERO DE ASESORES EXTERNOS CONTRATADOS DESDE QUE ERES ALCALDE Y DIVIDE LA CANTIDAD RESULTANTE POR 586

2. PAGA DE TU VOLSILLO UN BUEN REGLIGERIO, QUIZÁS ASÍ LOGRES ATRAER A ALGUN CIUDADANO QUE EN AQUELLOS MOMENTOS PASE POR DELANTE DEL PABELLÓN

3. LLEVA UN CASSETTE CON EL RUIDO DE FONDO DEL ULTIMO CONCIERTO DE JUSTIN BIEBER . TE ANIMARÁ. AEMÁS DESDE EL ESTERIOR DEL EDIFICIO DARA LA SENSACIÓN DE UN ROTUNDO ÉXITO

4. HAS UN CORTA Y PEGA DEL PROGRAMA DE LA CUP. QUITA EL ANAGRAMA PARA QUE NO SE NOTE MUCHO

5. ¡¡¡¡¡¡VES EMPAQUETANDO TUS COSAS DEL AYUNTAMIENTO Y VUELVE A CAJA MADRID, QUE AQUÍ NO TE QUEREMOS¡¡¡¡¡¡

Ver la nueva webb del ivanarcas.es

The black man

Anònim ha dit...

TANTA LEALTAD DEL ARCAS A SU DIRECTOR GENERAL, ES BASTANTE RARO, RARO... NI CON EL FRANKI ...!!!!???

Anònim ha dit...

HOY ME COMENTAN QUE EN EL BLOQUE DE PISOS DEL FRANKY I PAREJA.... EN NAVIDADES NO PARABAN DE VENIR "MOZOS" CON PAQUETES CON LAZOS Y ADORNOS....!!!

QUE LA GENTE VE, OBSERVA Y COMENTA.....!!!

UN CARGO PÚBLICO RECIBIENDO PAQUETES, MUCHOS PAQUETES..... CONSULTA A ANTIFRAUDE A VER ESTO QUE ES LOQUE ÉS?

!!!!SUENA A TRAJES DE F.CAMPS!!!

Anònim ha dit...

¡¡¡¡¡ÉS VERDAD¡¡¡¡¡¡ YO VÍ AL FRANKY BAJAR PAQUETES CON LAZOS Y ADORNOS E INTRODUCIRLOS EN UN MITSUBISHI SPACE.

AL POCO RATO, EL COCHE ESTAVA APARCADO EN LA INCRESA.

The black man

Anònim ha dit...

CORRUPTES!!!!!!!!!!

Anònim ha dit...

Es lo es tiene se juzga antes a Baltasar Garzón que a Camps y los de la Gurtel.
Esperemos que Molins en esto también sea diferente y por muchos chanchullos y intentos de sembrar dudas la Fiscalia, Antifraude y el Tribunal de Compte Y no se dejen "influir" ni dictar, al contrario se revuelvan ante las "maneras" e intentos de tapar.

Ha empezado !!! debe acabar!!!
Queremos un Molins de Rei LIMPIO!

Anònim ha dit...

La 586 es el fiel reflejo de intentar agarrarse al cargo cueste lo que cueste y llevándose por delante a las personas que sean necesarias.

En Molins de Rei los funcionarios independientes (los hay muchos) tienen miedo de los que les puede pasar a ellos si no hacen lo que quiere el Alcalde, que se ha convertido en un dictador cegado por el odio

Tenían un ejemplo con el antiguo jefe de la policía local objeto de acoso público contiunado con todo el descaro durante años y años...y ahora el ejemplo es la interventora...

Aquí manda el Alcalde y sus secuaces, Víctor, Montsito, Torrente...esta gente gana mucho dinero en el Ayuntamiento y no va a perder su posición tan fácilmente...

No sé qué va a pasar con las elecciones, espero que PSC, CIU o la CUP no permitan que ocupen cargos los políticos de la vergüenza...pero sí sé que tarde lo que tarde la justicia acabará llegando y que no podrán acosar al fiscal y al juez...y seguramente uno de sus acusadores será el propio Ayuntamiento por todos los perjuicios económicos causados en estos contratos a familiares, concejales,militantes de partido...

Molins merece salir del agujero negro en que lo han metido estos personajes, la gente se merece un respeto

Anònim ha dit...

BIEN DICHO!!!!

Anònim ha dit...

Longinus nos manda el siguiente mensaje que abre una nueva entrada: “ POR CIERTO LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SIGUEN SIN COBRAR LA NOMINA DE DICIEMBRE, CUANDO ESTA NOMINA SE HA COBRADO SIEMPRE ENTRE LOS DIAS 21, 22 O LO MAS TARDA EL DIA 23, PARA TENER QUE COMPRAR LAS COSAS TIPICAS DE ESTAS FECHAS. AYER ESTUVE HABLANDO CON UN PADRE DE FAMILIA TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO Y ME DIJO QUE LE QUEDABAN 10 EUROS EN EL BANCO, Y QUE TODAVIA NO HABIA PODIDO COMPRARLE LOS REYES A SUS HIJOS, ESTO ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE EN ESTE AYUNTAMIENTO, SON MUCHAS LAS FAMILIAS QUE DEPENDEN DE ESE SUELDO. ¿ QUE ES LO QUE PASA CON LAS NOMINAS? QUISIERA QUE ALGUIEN ME PUDIESE CONTESTAE? . GRACIAS.”

http://www.sanlucar-debate.com/archives/5303

EN MOLINS DE REY,COMO TENEIS EL TEMA DE LAS NOMINAS?

Anònim ha dit...

EN EL AYUNTAMIENTO DE MOLINS NO TENEMOS PROBLEMA DE DINERO.
Las arcas está llenas, en otros municipios estan teniendo problemas por la falta de ingresos pero en Molins is diferent!

Aquí tenemos 5millones de euros! y los tenian parados!!!! por no sé qué???
Y ahora estan pagando y pagando. No ha problema de liquidez.
Tranquilos funcionarios la NÓMINA no es un problema!
Además ahora tenéis nuevo TESORERO, y aún lo mirará más seguro.

Anònim ha dit...

NO SE, NO SE, NO SE, ALGUNOS COMPAÑEROS HAN PEDIDO QUE SE LES ADELANTE LA PAGA DE JULIO, ¡¡¡¡¡ Y ESTO ME MOSQUEA¡¡¡¡

Anònim ha dit...

¿EL NUEVO TESORERO HA PEDIDO UN ADELANTO?

SERIA LA OSTIA ¡¡¡¡¡¡ COMO PARA ENPEZAR A CORRER¡¡¡¡¡¡¡¡

YO, POR SI ACASO, MAÑANA ME PIDO UN ADELANTO DE LA NOMINA, NO SEA QUE ME COJA FUERA DE JUEGO Y NO PUEDA PAGAR LA CUOTA DE INTERNET Y EL CANAL PLUS

Juanito el de las cabras

Anònim ha dit...

Firma ToniTornillo

firma,firma,firma,
paga,paga,paga

paga todo lo que te pidan, pagale a torrente este mes su sueldo de falso gerente.

Firma i paga que lo vas a tener que devolver todo de tu bolsillo despues del 22 de mayo.

Anònim ha dit...

POR MUCHO QUE FRIEGUES IVAN LAS MANCHAS MONTSITO NO SE VAN...LA MIERDA SE QUEDA

Anònim ha dit...

UN PAREADO

El vago de ToniTornillo

lo va tener que devolver todo de su bolsillo

Anònim ha dit...

MONTSITO NI EL QUITAMANCHAS MAS POTENTE LO QUITA...SE QUEDA AHÍ...ENGANCHADO A LA CHAQUETA DEL IVAN...NI EL DETERGENTE TORRENTE HA PODIDO CON LA MANCHA MONTSITO, AL CONTRARIO DETERGENTE Y MANCHA HAN HECHO UNA MIERDA MÁS GRANDE...AY IVAN CON TANTA MIERDA ENGANCHADA Y CON LO MALO QUE TU ERES QUE GANAS TENEMOS QUE LLEGUE EL 22 DE MAYO, OS CENTRIFUGUEN Y OS VAYAIS DIRECTOS AL CONTENEDOR...BASTA YA DE CORRUPTOS!

Anònim ha dit...

LA RESOLUCION 586 ES EL EPITAFIO DE:

- UN LARGO PERIODO DE ABUSOS DE ICV

- DE LA CARRERA POLITICA DE IVAN ARCAS

Anònim ha dit...

Ja fa un mes de la dictadura per part de l'alcalde de la resolució 586.
Ara s'obre el perìode dels recursos.
qué farça l'alcalde i els seus assessors?
Caldrà preparar les ARQUES municipals per una propera factura que donarà resposta als recursos.
Cqaldrà Àlexs que facis públic els arguments a la resolució de l'alcalde. Igual que ha fet ell. Quje tothom sàpiga com funciona el Dret i la Llei a l'ajuntament.
Demana-ho siusplau i publica-ho!!

Anònim ha dit...

Ja fa un mes de la dictadura per part de l'alcalde de la resolució 586.
Ara s'obre el perìode dels recursos.
qué farça l'alcalde i els seus assessors?
Caldrà preparar les ARQUES municipals per una propera factura que donarà resposta als recursos.
Cqaldrà Àlexs que facis públic els arguments a la resolució de l'alcalde. Igual que ha fet ell. Quje tothom sàpiga com funciona el Dret i la Llei a l'ajuntament.
Demana-ho siusplau i publica-ho!!

Anònim ha dit...

Ja fa un mes de la dictadura per part de l'alcalde de la resolució 586.
Ara s'obre el perìode dels recursos.
qué farça l'alcalde i els seus assessors?
Caldrà preparar les ARQUES municipals per una propera factura que donarà resposta als recursos.
Cqaldrà Àlexs que facis públic els arguments a la resolució de l'alcalde. Igual que ha fet ell. Quje tothom sàpiga com funciona el Dret i la Llei a l'ajuntament.
Demana-ho siusplau i publica-ho!!

Anònim ha dit...

LA CONTRATACION DE LA EMPRESA "EL DRET DE LA TERRA SLP" EL EL NUEVO CASO DE CONTRATACION ILEGAL DEL ALCALDE IVAN ARCAS


La empresa el Dret de la Terra SLP esta legalment incapacitada para contractar con el Ayuntamiento.

REPETIMOS: TODO TODO LO QUE SE HA PAGADO Y CONTRATADO CON ESTA EMPRESA SE HA HECHO DE FORMA ILEGAL Y CON CONOCIMIENTO DE CAUSA Y LO QUE ES PEOR SE SIGUE CONTRATANDO.


ES UN ESCANDALO, ESTA EMPRESA PRIVADA ESTA ADMINISTRADA POR UN FUNCIONARIO PUBLICO, Y ATENCION LAS EMPRESAS PRIVADAS ADMINISTRADAS POR FUNCIONARIOS NO PUEDEN CONTRATAR CON NINGUNA ADMINISTRACION PUBLICA (CON NINGUNA NI AYUNTAMIENTOS NI GENERALITAT NI CON EL ESTADO, NO PUEDEN PORQUE ESTA PROHIBIUNDO POR LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

CONTINUANDO CON ESTA EMPRESA, EL ALCALDE ESTA PREVARICANDO Y MALVERSANDO DINERO MUNICIPAL.

Anònim ha dit...

LA CONTRATACION DE LA EMPRESA "EL DRET DE LA TERRA SLP" EL EL NUEVO CASO DE CONTRATACION ILEGAL DEL ALCALDE IVAN ARCAS


La empresa el Dret de la Terra SLP esta legalment incapacitada para contractar con el Ayuntamiento.

REPETIMOS: TODO TODO LO QUE SE HA PAGADO Y CONTRATADO CON ESTA EMPRESA SE HA HECHO DE FORMA ILEGAL Y CON CONOCIMIENTO DE CAUSA Y LO QUE ES PEOR SE SIGUE CONTRATANDO.


ES UN ESCANDALO, ESTA EMPRESA PRIVADA ESTA ADMINISTRADA POR UN FUNCIONARIO PUBLICO, Y ATENCION LAS EMPRESAS PRIVADAS ADMINISTRADAS POR FUNCIONARIOS NO PUEDEN CONTRATAR CON NINGUNA ADMINISTRACION PUBLICA (CON NINGUNA NI AYUNTAMIENTOS NI GENERALITAT NI CON EL ESTADO), NO PUEDEN PORQUE ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

CONTINUANDO CON ESTA EMPRESA, EL ALCALDE ESTA PREVARICANDO Y MALVERSANDO DINERO MUNICIPAL.

Anònim ha dit...

Ja només faltava questa informació.Amb el temps que fa que l'Arcas és alcalde i no sap té conneixement de la Llei de Contractes del servei Públic???
Amb la quantitat d'assessors jurídics que té i ningú li ha advertit que està en frau de Llei?
Ah! que l'Arcas no escolta a ningú!
Llavors qué paga? al que li digui el que ell vol sentir!
GUAY!!! CON DOS COJONES!!!!
PERÒ ELS DINERS SON DELS MOLINENCS!!!!
QUE FACI EL QUE VULGUI I CONTRACTI A QUI VULGUI PERÒ AMB ELS DINERS DELS MOLINENCS NOOOOOOOOO!!!

Anònim ha dit...

Frau de Llei.
Frau en la contractació pública.
Malversació de diners públics.
Falsetat en document.
Prevariació.
Injúries.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

¡BASTA YA!

Anònim ha dit...

I l'alcalde no fa cas a les recomanacions de la Interventora que és una funcionària independent i que por ajudar-lo a com administrar. Però no volia ajustar-se a la legalitat i la Interventora li feia nosa, així que va contractar il·legalment a un "pseudoassessor" que treballa en una administració que no li han donat la compatibilitat que no pot exercir, ni facturar per altres feines que no siguin les que té assignades al seu ajuntament, però no només això. Crea una empresa que es diu "Dret per la Terra" (irónia i cinisme) i sota aquesta empresa té relacions amb l'ajuntament de Molins i aixó està prohibit.
Qui li ha aconsellat Il·lustrissim alcalde de Molins?
Què li costarà aquesta resolució que ha dictat i que tant s'ha omplert la boca, li sortirà el tret per la culata!
No té vergonya, ni dignitat!
ICV de Molins encara el manté com alcaldable?
ICV = podrit!

Anònim ha dit...

Alcalde ja li has donat la comissió de serveis a la Interventora?

Sino entra amb el "perfil" d'ICV i només busca ser fidel a la Llei, perquè no li dones el que demana: Comissió de serveis per 6 mesos a un ajuntament que si que la vol?

<l'alcalde mira cada dia el blog, a veure si respon. Encara que ja sabem que el que millor domina, es la tècnica d'anar pel darrera, li encanta!

Anònim ha dit...

l'alcalde ARCAS farà vacances?
a qui li donarà la signatura d'alcalde accidental?
perquè ara no se'n refia ni de la seva ombra!
Aquest dies no deixarà l'alcaldia ni boig!
que l'oposició vigili els Registre d'entrada i sortida i les resolucions que dicta l'alcalde, a veure què decideix aquest dies...pot ser molt perillós!
Ja ha resolt i ha escrit una RA que és la vergonya de la administració Catalana. Segur que algunes universitats la utilitzaran com exemple de l'anada d'olla d'un alcalde que es creia que era TOTPODERÓS!

Anònim ha dit...

l'alcalde ARCAS farà vacances?
a qui li donarà la signatura d'alcalde accidental?
perquè ara no se'n refia ni de la seva ombra!
Aquest dies no deixarà l'alcaldia ni boig!
que l'oposició vigili els Registre d'entrada i sortida i les resolucions que dicta l'alcalde, a veure què decideix aquest dies...pot ser molt perillós!
Ja ha resolt i ha escrit una RA que és la vergonya de la administració Catalana. Segur que algunes universitats la utilitzaran com exemple de l'anada d'olla d'un alcalde que es creia que era TOTPODERÓS!

Anònim ha dit...

De exemple ? però de l'assignatura de Dret penal, una resolució que:

- la fa un assessor contractat il.legalment (absolutament il.legalment)

- que no solament és il.legal sino que es DELICTIVA I MAFIOSA

Una resolució que portarà al senyor Arcas a la presò.

Anònim ha dit...

UNA LIQUIDACIÓN DE ALTO RIESGO

El importante grado de manipulacioón y de falsificación de registros contables de la liquidacion del presupuesto de 2010, se ha convertido en un tema de ALTO RIESGO una pesadilla i una pregunta: ¿quien le pondra el cascabel al gato? o dicho de otro modo ¿ quien será el interventor y el alcalde que firme una liquidación con operaciones falsificadas ?

¿ Se atreveran cometer un delito mas de falsedad en documento oficial antes de las elecciones ?

¿ No se han arruinado ya el futuro bastante con lo que han hecho o delincaran un poco mas falsificando tambien los datos contables de 2010 ?


¡ Los que firmen respondaran de eso que nadie tenga duda, porque el tiempo de la impunidad se ha acabado !

Anònim ha dit...

hoy 22 d'abril...!!! a un mes de dir prou als mafiosos del govern ARCAS!!!

Anònim ha dit...

Alcalde qui signarà el Compte del 2010????
qui??? qui????
BONA PASQUA!!!!

Anònim ha dit...

se busca:
Alcalde acctal. para firmar las cuentas generales!

Se busca:
Interventor/ra acctal. para firmar las cuentas generales del 2010!!!

a cambio, de qué?
porque gratis no va a salir!!!
cuidado PUNTAS QUE TE LA ENDIÑAN!!!
que no seria la primera vez!!!!
Atención funcionarios del ayuntamiento que las delegaciones ahora estan envenenadas!!!!
ALGÚ HO HAVIA DE DIR!!!!

Anònim ha dit...

SANT JORDI! SANT JORDI!
He vist a Sant Jordi entrant a l'ajuntament !!!!
matarà al DRAC!!!

SANT JORDI !!!!! SANT JORDI!!!!!!

Anònim ha dit...

Lo peores enemigos del sistema público están dentro, pero nadie se atreve con los vampiros.
Dice Jordi Barbeta, periodista en su opinión.
Reproduzco una parte de su texto, para qe tomen nota los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 22 de mayo.
Los peores enemigos del sistema público están dentro.
Son los que parasitan el sistema y vampirizan el lpresupuesto a base de consignas progresistas para perpetuarse.
Lo saben quienes los sufren cada día, pero nadie se atreve con ellos.
Esta es la protesta, la rebelión pendiente. Sí,
¡ les ampara el sindicato!,¡ el partido...! ¡No se moverán!
pero seamos realistas, pidamos lo imposible. ¡Indignémonos! A REBELARSE TOCAN....
SI ESTA RESOLUCIÓN NO TE INDIGNA, HAS PERDIDO TODA CAPACIDAD DE JUICIO Y CRÍTICA, A PARTIR DE AHÍ.....

Anònim ha dit...

ARCAS: TE QUEDAN......

¡¡¡27 DIAS¡¡¡¡¡¡¡¡The black man

Anònim ha dit...

¿Cómo medir la popularidad de un político en Molins de Rei que además ha tenido responsabilidad de gobierno? Esta es una buena pregunta dado que deberíamos pedir responsabilidades a los que salen de las urnas como dice en alguna opinión el señor Romeu.
En Europa las actuaciones incluso personales e pagan con dimisiones, mucho más cuando las actuacione políticas han sido equivocadas. Pero,¿ y en Molins de Rei?
Leo que en Alemania su ministro de exteriores està en descrédito por ser incapaz para el cargo. ¿cómo miden esa incapacidad? dicen que : la terquedad, la ignorancia, la cobardía, la torpeza, la falta de miras e inflexibilidad....todas esas faltas de carácter le incapacitan para el crédito.
Si quiero buscar en los políticos del equipo de gobierno en el ayuntamiento afirmo la incapacidad para ejercer el cargo público, al margen de lo que digan en un próximo futuro los tribunales.
¡CAMBIEMOS A LOS REPRESENTANTES!
¡YA QUEDA MENOS!

Anònim ha dit...

SRA. INTERVENTORA,
¡¡¡¡¡¡¡TE NECESITAMOS¡¡¡¡¡
¡¡¡¡ VEN PRONTO¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡ESTO SE HUNDE¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ESTO ES UN CAOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡

The black man

Anònim ha dit...

¡¡¡¡¡¡NOOOOOOO¡¡¡¡
¿HABER QUIEN FIRMARÁ LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2010?

EL DRET PER LA TERRA..!!!!! JAJJAJJAJAJ I EL ....
ALCALDE ARCAS.....!!!!!
IGUALITO QUE LA RA 586!!!!
¿estarán esperando el alta la secretária acctal?