dimarts, 3 de gener de 2012

La CUP s'oposa als pressupostos 2012

En el debat del Pressupost 2012, la CUP va votar en contra de la proposta del Govern municipal (CiU i PSC), que va ser aprovada amb el recolzament del PP.

En primer lloc, la CUP va demanar poder treballar amb més temps la proposta de Pressupostos. Si bé s'ha millorat respecte els anteriors governs, quinze dies són un termini massa just per poder treballar a fons l'anàlisi, les esmenes i les alternatives en un tema complex com són els Pressupostos. D'altra banda, la CUP va valorar positivament la innovació que han suposat les fitxes d'anàlisi partida per partida, si bé en aquesta ocasió els números no acabaven de quadrar.

La CUP es va oposar als Pressupostos perquè creu que, en el marc de la crisi econòmica, cal prioritzar l'estalvi en alguns àmbits concrets, per evitar qualsevol rebaixa en drets socials. Els Pressupostos 2012 evidencien les retallades per part de l'Estat espanyol, Diputació de Barcelona i de la Generalitat (1.180.677,95 €). Malgrat que, en alguns casos, l'Ajuntament intenta cobrir aquestes retallades amb diners d'altres partides, s'acabarà produint una reducció de la despesa social, especialment en els àmbits d'educació, serveis socials, habitatge, joventut i gent gran.

Com a alternativa, les mesures proposades per la CUP incideixen en cinc àmbits concrets.

En primer lloc, insisteixen en la necessària reducció dels diners destinats als representants i polítics, en forma de regidors amb dedicació exclusiva o parcial, càrrecs de confiança, dietes i transferències als grups polítics. En aquest sentit, una reducció significaria una assumpció de responsabilitats polítiques per part dels partits que han promogut les retallades a nivell de l'Estat espanyol (PSC-PSOE) i la Generalitat (CiU), que són precisament els mateixos que governen la Vila. Amb un pressupost similar al del 2007 creiem que seria necessari tornar als nivells retributius de gener del 2007, just abans del gran increment dels sous dels polítics, cosa que suposaria un estalvi de 208.258,39 €.

En segon lloc, la CUP no comparteix els canvis pel que fa la política de personal. Per una banda, s'incorporen noves figures (Responsable de Projectes amb salari anual de 51.956,28 €, Tècnic de Protocol amb salari anual de 43.373,10 €), augmenten places a la Guàrdia Urbana i augmenta la partida de complements i gratificacions al personal. De l'altra, no s'aplica l'acord econòmic vinculat al conveni, signat a finals de l'anterior mandat, corresponent a l'augment salarial dels treballadors en compensació per la retallada del 5% promoguda pel Govern espanyol i el diferencial històric entre l’IPC Català i Estatal.

Pel que fa la política comunicativa institucional i de protocol, la CUP defensa que hauria de ser més austera. Calculem que està augmentant en 30.800€ innecessàriament. Els Pressupostos de CiU i PSC augmenten, per exemple les despeses de representació en actes socials i les despeses de difusió de l'Ajuntament.

Un altre àmbit que la CUP creu que s'hauria d'haver tingut molt en compte és la reducció de les despeses financeres. El 2012, Molins de Rei pagarà 808.164,51 € a bancs i caixes en concepte d'interessos. Un 40,87% més que l'any anterior. Pensem que cal avançar en la cancel·lació d'aquests préstecs, per evitar un excessiu endeutament de l'Ajuntament amb bancs i caixes, responsables de la situació econòmica actual. Si fos necessari prioritzar, es podria reduir el capítol d'inversions.

I el cinquè àmbit en el qual caldria fer una forta inversió és la creació de llocs de treball. Per exemple, promovent un Pla d’Ocupació per a la neteja forestal de Collserola. També creiem que és prioritari incrementar les partides de l’Oficina Municipal de l’Habitatge per facilitar l’accés a un habitatge digne. Totes aquestes accions serien possible aprofitant els diners estalviats en la reducció de sous i retribucions de càrrecs electes i de confiança.

Finalment, a nivell global, la CUP valora que no pot donar suport als que qualifica com a «pressupostos de la dependència». Una dependència triple: en primer lloc, cap a bancs i caixes, que imposen uns interessos abusius a uns ajuntaments que necessiten endeutar-se per la migradesa dels seus ingressos. En segon lloc, cap a d'altres institucions (Estat espanyol, Generalitat, Diputació) que retallen partides i que reclamen, a posteriori, el retorn d'una part dels diners transferits, tal com ja s'ha produït respecte els comptes de l'any 2008 i 2009. I, finalment, cap a l'Estat espanyol, que ofega l'economia catalana a través de l'espoli fiscal.

Els representants de la CUP conclouen el seu posicionament respecte els Pressupostos 2012 amb la següent valoració: «Si bé és cert que una de les tasques dels Ajuntaments és gestionar la realitat vigent amb els -migrats- recursos, també correspon als nostres representants polítics encapçalar la lluita per crear nous escenaris i demostrar una voluntat de canvi, i no limitar-se a acceptar les condicions imposades. Així, entenem que un debat de Pressupostos ha d'anar acompanyat de la demostració ferma, per part del Govern municipal, de la seva voluntat d'avançar cap a un model econòmic que no fomenti el lucre de les entitats financeres privades, sinó que s'articuli a través d'una banca pública catalana; cap a un model de finançament que permeti una major autonomia i autogestió municipal; i cap a una ruptura amb l'Estat espanyol que acabi amb l'espoli fiscal».

Més informació:

L'Ajuntament congela el salari dels treballadors/es municipals mentre crea 2 nous alts càrrecs i amplia la Guàrdia Urbana

Cap comentari: