dimecres, 4 de gener de 2012

La CUP demana una rebaixa dels sous de tots els grups municipals

Les retallades en partides de subvencions de la Generalitat i Diputació arriben a 254.637,95 €. Les transferències de capital de la Generalitat també han disminuit en 926.040 €. De les aportacions de l'Estat Espanyol, degut als mals càlculs del Govern Zapatero, l'ajuntament de la nostra vila haurà de retornar en els propers anys 408.552,50 € de l'exercici 2009 i 526.430,16 € de l'exercici 2008.

La crisi que patim també ha estat responsabilitat dels que governen les diferents administracions i per tant les primeres persones que han de donar exemple són els càrrecs electes i una de les formes que tenen és tornar a uns sous més raonables.

Des de la CUP creiem que s'ha de tornar als nivells dels sous dels carrecs electes i càrrecs de confiança que es van aprovar en el pressupost de l'any 2007, just abans del gran increment de sous que van aprovar IiE, PSC, CiU i ERC el mes de juny de 2007. Des de la CUP encara seríem més agossarats en aquest sentit, tal i com hem demostrat en els municipis on governem, però creiem que seria bó tornar, com a mínim, a la situacio anterior del gran augment de retribucions.

I també creiem que s'ha de tornar als nivells del 2007 perquè el Pressupost del 2012 (26,36 M) és molt similar al Pressupost del 2007 (25,75 M). Amb els mateixos diners no creiem que s'hagi de tenir més càrrecs de confiança i més dedicacions exclusives, que a més a més estan molt millor pagades.

Les reduccions que proposem des de la CUP són les següents:
  • Reducció dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva passant de 4 a 3 i equiparació dels sous als nivells de 2007, aconseguint un estalvi de 62.884,15 € (més part proporcional de Seguretat Social)
  • Reducció dels directors de serveis d’àrea (càrrecs de confiança) de 5 a 3, aconseguint un estalvi de 105.362,32 €. (més part proporcional de Seguretat Social)
  • Reducció de les Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial a nivells del 2007, aconseguint un estalvi de 22.363,92 € (més part proporcional de Seguretat Social)
  • Reducció de les Dietes per assistència efectiva dels membres de la Corporació als nivells del 2007, que comportaria una despesa de 44.748 € en front als 54.720 € actuals, aconseguint un estalvi de 9.972,00 €.
  • Reducció de les Transferències a grups polítics de la Corporació a nivells del 2007, aconseguint un estalvi de 7.676 €.
Aplicant tots aquests criteris obtindrem un estalvi de 208.258,39 € (més part proporcional de Seguretat Social). La CUP, com a grup de l'oposició, entenem que ha de ser un esforç conjunt i per tant també estan inclosos en aquesta rebaixa els sous i subvencions de l'oposició, que val a dir que són els que estaven a nivells més propers del 2007.

Cap comentari: