dimarts, 6 de novembre de 2007

Respostes a les preguntes de la CUP en el ple del 3 d'octubre de 2007

En el ple d'ahir 5 de novembre l'equip de govern va respondre a les dues preguntes que vàrem realitzar en el passat ple del dia 3 d'octubre de 2007. Recordo que una era en relació al cost de la nova creu de terme i l'altre era un prec per la col·locació de més plafons per enganxar cartells.

En relació a la Creu de Terme de la Plaça de la Creu el cost total puja a 50.360 € (IVA inclòs) repartits de la següent manera:

- Escultura 40.600 €

- Motllos 6.960 €

- Tractament protecció grafitis 2.700 €

- Placa bronze 100 €

La feina es va encarregar a l'empresa 9NEXSE S.C.P. i l'escultor és en David Larrad i es des de l'equip de govern s'argumenta que no es va fer a través de concurs públic "donades les característiques tan especials del treball, que limiten el ventall d'especialistes que se'n podien fer càrrec". Tota obra superior als 30.000 € s'ha d'adjudicar mitjançant concurs públic i l'equip de govern s'ha saltat la llei un altre cop.

Respecte al tema dels plafons per enganxar cartells se'ns va respondre que tenien la intenció de posar-ne de nous sobre tot al centre vila, que és on hi són més necessaris. Ens alegrem que aquesta sigui la intenció i esperem que es faci aviat.