dijous, 17 de gener de 2008

L'impost "revolucionari" de la Generalitat de Catalunya

Tal i com diu la Constitució Espanyola i l'Estatut Regional d'Autonomia les competències d'Educació són de la Generalitat de Catalunya. Els ajuntaments normalment cedeixen terrenys públics per a la construcció dels centres educatius.

Avui en dia ens trobem amb un greu problema de finançament dels Ajuntaments, i encara més agreujat en el cas de Molins de Rei perquè no tenim grans empreses que paguin l'IAE i per sort no tenim terrenys per construir. Ajuntaments com el Prat del Llobregat tenen grans polígons industrials i l'Aeroport, només pels quals ja tenen uns ingressos molt elevats.

En aquestes circunstàncies és indignant que els ajuntaments hagin de pagar els següents serveis en els Centres Escolars de Primària:
- Conservació i reparació del Centre Escolar
- Subministrament elèctric i de gas natural
- Vestuari del personal
- Prestació del servei de neteja
- Assegurança de l'edifici

Això representa unes despeses pel 2008 a cada centre de:
- CEIP Alfons XIII 100.033,84€
- CEIP Alzina 106.304,27 €
- CEIP Castell Ciuró 116.157,64€
- CEIP Estel 93.788,14€
- CEIP Ferran Agulló 96.149,45 €
- CEIP La Sínia 84.858,94€
- CEIP Pont de la Cadena 97.230,06€
- CFA Rafael Farré 25.309, 57 €

També l'Ajuntament ha de pagar el sou als 7 conserges, cosa que representa 134.501,08 €.

Així doncs, l'Ajuntament de Molins de Rei haurà de pagar aquest any 2008 la quantitat de 854.332.99 € per fer la "feina bruta" a la Generalitat de Catalunya. Són 142 milions de les antigues pessetes, amb els qual es podrien fer moltes coses pel poble. Un altre cas escandalós del mal finançament dels Ajuntaments.

Cap comentari: