divendres, 31 de juliol de 2009

Pregunta de la CUP referent al sobrecost de les obres del C/ Carril

Pregunta de la CUP realitzada en el ple municipal del 29 de juliol de 2009.

Les obres d’urbanització del carrer Carril i la Plaça de l’Estació han donat bastants problemes i al final s’ha hagut d’asfaltar el tram per on passen els vehicles.

Segons el mateix equip de govern aquestes obres adicionals al projecte inicial costaran uns 42.000 € aproximadament, dels quals l’empresa constructora assumirà uns 20.000 €, que es corresponen a les demolicions, i l’Ajuntament haurà de pagar uns 22.000 € corresponent a l’asfaltat.

També l’equip de govern ha reconegut que l’error ha estat en el diseny del Projecte Constructiu. Aquest diseny va ser elaborat per una empresa externa.

Davant de tot això, volem preguntar:
  1. Quin serà el sobrecost total d’aquesta obra?
  2. Els serveis tècnics de l’ajuntament van revisar el diseny abans d’iniciar-se les obres?
  3. L’equip de govern pensa emprendre alguna acció per demanar responsabilitats als redactors del projecte?
  4. Sota quin criteri s’ha decidit que l’ajuntament assumeixi un sobrecost de 22.000 € quan també es reconeix que l’error prové del diseny de l’obra?

Cap comentari: