dimarts, 20 de març de 2007

Sort que el finançament dels municipis és insuficient....

És evident que els municipis no disposen d’un finançament suficient per portar a terme tots els serveis que serien necessaris. Partint d’aquesta base el més lògic seria reduir les despeses en obres poc necessàries. Un d’aquests casos són les obres de millores al carrer Pere d’Espallargues cantonada amb el carrer Àngel Guimerà.

Amb l’objectiu d’ampliar les escales existents i millorar la visibilitat de la cruïlla estan realitzant unes obres en una zona que no feia gaire anys que s’havia reformat. Com que les obres no les paga ni el Sr. Arcas ni cap dels que ho decideixen no els hi ha importat gastar-se 105.880,17 € (uns 17 milions de pessetes) per fer unes millores de dubtosa necessitat o si més no amb una reforma puntual de les escales hauria estat suficient.

Aquest és només un dels exemples de la gran quantitat de diners que es gasten en obres poc necessàries i que podrien anar destinats a d’altres serveis més prioritaris.