dimarts, 21 de setembre de 2010

Una mesquita a Molins de Rei

En els últims mesos ha sorgit una certa polèmica a la vila per la possible instal·lació d'una mezquita a la nostra vila. S'ha parlat ja fins i tot de la seva ubicació i que ja s'havia adjudicat la llicència per part de l'Ajuntament. Fins i tot alguns comentaris apuntaven que es feia amb diners públics. I per acabar de rematar-ho es va crear un grup al facebook contra la mezquita i que va ser tancat pels seus comentaris racistes de l'estil: "que hagan la mezquita y asi aprovechamos para quemar los moros todos juntos"...

La realitat és que ni hi ha ubicació concreta ni s'ha aprovat la llicència d'activitats de moment ja que l'únic que és veritat que l'Associació Musulmana de Molins està buscant algun lloc per fer un local de culte. Evidentment, tot s'ho hauran de pagar ells i per això porten temps buscant ja que no els hi deuen sobrar els diners precisament.

Jo personalment soc ateu i per tant penso que millor que no existís cap religió però si permetem la religió catòlica (que aquesta si rep moltes ajudes públiques) haurem de permetre les altres religions, ens agradi o no.

A mi tampoc m'agrada la discriminació de la dona i és cert que en alguns sectors musulmans això passa però penso que aconseguirem avançar molt més en aquest sentit des de l'educació i el respecte mutu que no pas des de les prohibicions i la persecució. Només pel fet de viure aquí ja hi ha moltes persones musulmanes que han canviat les seves costums i els seus fills/es ja creixen més amb la nostra mentalitat més oberta que no pas els seus pares. Per això crec que se'ls hi ha de donar temps. També la situació de la dona era molt pitjor a l'estat espanyol que a Europa durant el franquisme i amb el temps s'ha anat canviant. Què hagués passat si des de fora haguessin vingut amb imposicions? Segurament la gent d'aquí s'hagués radicalitzat en les seves postures i no s'hagués avançat tant...

Si ara es prohibeix la mezquita algú creu que aconseguirem una millor integració dels musulmans? Sembla que realment certs partits polítics que utilitzen aquests temes per treure'n rèdit electoral els hi importi ben poc la situació de la dona musulmana o la integració real de tot el col·lectiu. En el fons només busquen la confrontació entre gent treballadora per distreure'ns de temes molt més importants. És curiós com gent com els del PP o el Sr. Anglada son ultracatòlics i parlen de suposats privilegis amb els musulmans però no es queixen dels privilegis històrics i actuals de l'església catòlica.

I anant al tema de fons... la immigració. Mentre l'economia anava bé (pels especuladors) llavors els immigrants servien per fer feines que ningú volia fer. Ara alguns diuen que se'ls ha d'expulsar al seu país. Alguns no en volen saber res d'ells però ningú parla de les nombroses empreses espanyoles i europees que utilitzen els països del tercer món per implantar els seus interessos empresarials i comercials, provocant encara més precarietat laboral i imposant un sistema comercial que provoca la misèria de la població. El què hem d'aconseguir és que des del "primer món" no es facin coses a Àfrica que aquí no permetríem de cap manera.

No caiguem a la trampa que ens posen els governs i el poder establert. No anem a perseguir a companys i companyes treballadores, que s'han vist obligats a deixar el seu país. Hem de perseguir a tots aquells que provoquen els moviments migratoris i que alguns d'ells els tenim a casa nostra. Per mi és molt més culpable l'empresari de REPSOL que no pas un immigrant que roba per sobreviure. El primer fa coses molt pitjor però com les fa a altres països no ho veiem i el segon és cert que molesta si et toca a un mateix patir el robatori però no hem de caure en el recurs fàcil.


dissabte, 18 de setembre de 2010

Continua la precarietat laboral en el servei de neteja dels equipaments municipals

En el ple municipal del 26 de maig va ser rebutjada per l’equip de govern (IiE, ERC, CiU) una moció de la CUP que sol•licitava la municipalització del servei de neteja dels equipaments municipals de la vila.

Aquest servei es va privatitzar fa anys i des de llavors s’han repetit els conflictes per la precarietat laboral existent i per l’incompliment per part de les empreses del plec de condicions que regeix el servei. Les treballadores de la neteja cobren salaris d’uns 730 € nets mensuals a jornada completa, que contrasta amb els salaris superiors als 1.000 € de qualsevol treballador/a municipal o superiors als 3.500 € en el cas de l’alcalde o dels caps de llista d’ERC o CiU.

Els partits polítics que governen Molins de Rei en el seu programa polític tenen propostes com fixar en 1.000 € el salari mínim però han demostrat un cop més que no son capaços d’aplicar el seu programa allà on governen i per tant garantir que els treballadors/es municipals tinguin sous i condicions laborals dignes. Des de l’equip de govern van assegurar en el ple que no es podia portar a terme la municipalització per manca de recursos, que si existeixen curiosament per pagar salaris molt més elevats dels càrrecs polítics i de confiança.

Comparativa sous

3.960 € Ivan Arcas (IiE)

3.660 € Víctor Puntas (ERC)

3.660 € Joan Ramon Casals (CiU)
730 € Netejador/a


Per tot això des de la CUP seguirem al costat de les treballadores de la neteja i exigirem que tornin a formar part de la plantilla de l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir que s’acabi amb la precarietat laboral que pateixen i també per tenir un servei de neteja de qualitat.

El preu de sortida de la concessió del servei ofertat per l’Ajuntament era de 1.823.275,86 € per un període de 3 anys. Un informe municipal determina que els costos laborals son de 1.794.148,81 € i per tant només queda un marge de 29.000 € per pagar els materials, la màquinaria, despeses generals i obtenir-ne el benefici industrial. Per tant, el preu marcat per l’Ajuntament deixa molt clar que les empreses que vulguin gestionar aquest servei hauran de pagar els baixos salaris que determina el conveni i fins i tot es podrien repetir incompliments que ja s’han donat en el passat en els quals la empresa, per estalviar-se diners, no feia les substitucions de les treballadores en baixa laboral. I això el que provoca es que s’hagi de fer la mateixa feina però amb menys personal i acaba repercutint en la qualitat del servei. Per aquest motiu el juny de 2009 va haver-hi una vaga en el servei.

L’empresa adjudicatària ha guanyat amb una oferta de 1.768.577,58 € i assegura que durant els 3 anys només destinarà 544,78 € (0,03%) a despeses generals i benefici industrial. Sembla que ara l’ajuntament ha trobat a una empresa que treballa “por amor al arte”... Que cadascú en tregui les seves conclusions...

divendres, 17 de setembre de 2010

Ara hi ha presses per aprovar el Pla Local d'Habitatge

Ahir dijous 16 de setembre ens van presentar als grups de l'oposició el procés participatiu per elaborar el Pla Local d'Habitatge (PLH). D'entrada dir que a finals de 2008 ens havia promès el mateix equip de govern que el PLH estaria aprovat pel ple abans del juliol de 2009. Estem a setembre de 2010 i ara iniciem el procés. Ahir se'ns va dir que es volia portar a la seva aprovació en un ple abans de les eleccions municipals del proper mes de maig.

En la negociació del Pla d'Actuació Municipal (PAM) pel període 2008-2011 des de la CUP vàrem aconseguir que l'equip de govern es comprometés a aplicar nous mòdels d'habitatge públic per aconseguir un mòdel d'habitatge que no fomentés l'especulació. De moment això no s'ha acomplert ni tampoc sabem res del reglament d'habitatges desocupats per fomentar el lloguer, proposat en una moció de la CUP aprovada en el ple.

Ahir se'ns va presentar la intenció de l'equip de govern de realitzar un procés participatiu que estaria controlat per una Comissió de Participació Ciutadana integrada per:
- 6 representants dels grups municipals
- la regidora d'Habitatge
- 4 tècnics municipals
- 2 representants de les AVV
- 1 representant de les AMPA
- 1 representant d'ACOSU

Per tant, dels 15 membres previstos, només 4 seran del teixit associatiu i la resta seran càrrecs polítics o tècnics de l'ajuntament. Tot un exemple del que no és participació ciutadana. Des de la CUP vàrem exigir que també es tingués en compte altres sectors de la vila, com el jovent, que és un dels principals afectats per la manca d'habitatges a peru digne.

El procés participatiu es vol fer a corre cuita per tenir elaborat el PLH abans de les eleccions i així els caps de llista de l'equip de govern podran omplir-se la boca en els mitings que han fet un Pla Local d'Habitatge.

Per altra banda, el procés participatiu és molt poc participatiu ja que es preten realitzar 5 tallers per separat:
  • Taller amb polítics
  • Taller amb tècnics de l'ajuntament
  • Taller amb associacions de veïns i veïnes
  • Taller amb AMPAs
  • Taller amb joves, gent gran i discapacitats
En aquests tallers se'ls hi informarà del PLH i el mateix dia la gent haurà de fer propostes i treure'n conclusions. Després la Comissió de Participació (controlada per l'equip de govern amb una majoria molt àmplia) gestionarà la redacció del document i només es tornarà a convocar a la ciutadania en una sessió de retorn per validar el document ja redactat.

La gent que assisteixi a aquests tallers haurà de presentar propostes a una diagnosi del problema que acabaran de conèixer en aquell moment i per tant dificilment tindran temps de fer les seves aportacions sinó tenen l'oportunitat de participar en una segona sessió on també puguin debatre les propostes amb els altres sectors del teixit associatiu.

La impressió que em queda és que es fa aquest procés perquè la llei ho obliga i l'únic que es farà és agafar a la gent en tallers diferents perquè facin alguna aportació cadascu per la seva banda però amb presses i així no els hi desmonten gaire el PLH que ja deuen tenir ben pensat i després ja s'encarregarà l'equip de govern de redactar com vulgui aquest Pla.

Està molt bé consultar per àmbits que en pensa la gent depenent de les seves problemàtiques particulars però després s'ha de fer un debat entre tothom per contrastar opinions i arribar a conclusions generals. Això sembla que no ho volen fer i l'únic que vol l'equip de govern és utilitzar a unes quantes entitats per justificar que han fet un procés de participació ciutadana.

Des del 2008 s'han estat adormint amb aquest tema i ara volen fer-ho de pressa i malament. Així que la CUP vàrem demanar que es refés aquest procés participatiu i que no hi hagi pressa en aprovar això abans de les eleccions. Sembla que ho vulguin fer de pressa perquè així es plantejaran propostes com les de sempre, que no fan res per intentar combatre l'especulació immobiliaria que estem patint des de fa molts anys.

dimecres, 15 de setembre de 2010

Les finances de l’Ajuntament acaben a la Sindicatura de Comptes

Els comptes generals de l’Ajuntament de Molins de Rei dels anys 2008 i 2009 han acabat a la Sindicatura de Comptes. La interventora municipal ha realitzat un exhaustiu informe en el qual detalla tota una sèrie d’irregularitats que l’han obligada a informar desfavorablement del compte general de l’any 2009 i per tant a hores d’ara encara no ha estat aprovat definitivament.

La interventora municipal és una funcionària de l’estat que ha de vetllar perquè l’Ajuntament compleixi en matèria econòmica la legislació vigent. En un informe de 23 pàgines ha detectat irregularitats en 9 àmbits: Modificacions pressupostàries, Comptabilització del capítol de despeses de personal, Endeutament, Inventari, Comptabilització d’operacions i ajustos de tancament, Tresoreria, Contractació Pública Municipal, Sistema de Control Intern i Estabilitat pressupostària.

A aquesta llarga llista d’irregularitats cal sumar-li les greus acusacions que realitza la interventora contra l’equip de govern. En concret denuncia que la situació en què es troba la Intervenció Municipal no respecta la legalitat vigent per la manca de mitjans personals i materials, la qual cosa ha provocat l’obstaculització constant de l’exercici de les funcions de control intern.

També ha denunciat que en cap moment ha pogut ostentar funcions de control del programa comptable SICAP, mentre que un càrrec de confiança com el Director de Serveis de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals gaudia d’un accés màxim tot i que la legislació no ho permet en els casos dels càrrecs confiança designats pels partits polítics.

Des de la CUP ja hem anat denunciat en altres ocasions com aquest equip de govern ha exercit una política de personal impròpia d’un govern d’esquerres i què ha acabat en diverses sentències judicials favorables als treballadors/es municipals.

Creiem que no es pot acceptar que en un ajuntament democràtic s’obstaculitzi de manera flagrant la tasca de la Intervenció Municipal ni de cap funcionari municipal ja que això afecta de manera directa a la transparència que ha d’existir en la gestió de les finances de qualsevol administració pública.

-->
2 exemples de sentències contra l’Ajuntament
33.262,08 € va pagar l’ajuntament a un treballador del COD Garcia Nieto per acomiadament improcedent
5.317,50 € és la indemnització que ha determinat el Jutjat Social núm. 10 que haurà de pagar l’Ajuntament per acomiadar improcedentment un professor de l’escola taller


Nou curs polític amb to electoral

Primer de tot voldria encetar aquest article demanant disculpes per la inactivitat que ha patit el bloc aquest estiu tot i que a partir d'ara el tornaré a tenir actualitzat més sovint. Aquest setembre ens ha de servir a tothom per carregar piles i encarar aquest "curs polític" amb més forces que mai. Acabem de passar la Diada i en poques setmanes tindrem la Festa Major a Molins i la vaga general, que tot i que no ens afecti massa si que es notarà a la resta de comarca.

Després de tota la feinada que va suposar la Consulta Popular sobre la Independència i en la qual la gent de la CUP s'hi va abocar bastant, va haver-hi un cert relaxament en el dia a dia. Ara, després de carregar piles a l'estiu toca encarar aquests mesos amb molta il·lusió ja que tenim un període molt carregat políticament parlant.

El 29 de maig de 2011 tenim les eleccions municipals, que ja vindran marcades per les Eleccions Autonòmiques del novembre, i per tant haurem de compaginar la política municipal del dia a dia amb la preparació d'aquesta contesa electoral.

Si el 2007 erem la novetat de les eleccions ara ja som més coneguts i això sempre té aspectes positius i negatius però penso que per damunt de tot aquestes eleccions ens han de servir per consolidar el projecte de la CUP a la vila. Ja hem començat a pensar com serà la nostra campanya electoral però pensem que això no ha de modificar gaire la nostra forma d'actuar en aquests 4 anys.

La nostra principal aspiració és que el nostre projecte creixi i cada cop hi hagi més persones que col·laborin d'una manera o altra amb nosaltres ja que tothom ha de ser conscient que hem de construïr una nova forma de fer política molt més participativa que vagi més enllà del simple fet de col·locar una papeleta dins de l'urna.

El 2007 vàrem treure un regidor pels pèls i ara evidentment el nostre objectiu serà treure un millor percentatge de vots per consolidar un creixement constant al llarg del temps i per tant assegurar la nostra presència. Però el més important és consolidar una àmplia base militant i un teixit social viu i combatiu al voltant de la CUP, perquè això sempre serà la garantia d'uns bons resultats.

Per tot això, us voldria animar a tots i totes aquelles que compartiu el nostre projecte que us animeu a participar amb nosaltres d'aquest procés constant de reforçament de la Unitat Popular, perquè la política no ha de ser cosa de quatre sinó de tothom que hi creu!

Durant aquests mesos ja tindrem d'anar comentant el procés electoral a la nostra vila perquè ens espera un període amb moltes notícies d'aquí al 29 de maig de 2011!