diumenge, 31 d’octubre de 2010

Ara és l’hora, volem un nou mòdel de polítiques públiques d’habitatge!

La gent de la CUP sempre hem pensat que la dificultat d’accés a un habitatge digne és el principal problema dels molinencs i molinenques. Actualment s’ha iniciat el procés “participatiu” per redactar el Pla Local d’Habitatge (PLH). Després que inicialment l’equip de govern (IiE, ERC, CiU) ens hagués anunciat que el PLH estaria aprovat el juliol de 2009 ens trobem que ara, al setembre de 2010, ens han comunicat que volen aprovar-lo abans de les properes eleccions municipals. I tot això ho volen fer després de realitzar aquest procés suposadament participatiu, i quan parlem de suposadament és perquè només s’ha convocat a unes quantes entitats i sense cap tipus d’informació prèvia. Després d’uns tallers sectorials que només es reuniran una vegada, la redacció del document anirà a càrrec de la Comissió de Seguiment, que està formada majoritariament per tècnics i càrrecs electes del govern municipal.

A Molins de Rei s’han fet processos participatius molt més ben elaborats per decidir temes més secundaris, com la fisonomia d’una plaça. En canvi, quan el tema és molt més important pel conjunt de la població s’intenta que participi el mínim de gent possible. Nosaltres sempre hem cregut que la participació s’ha de basar en un bon procés d’informació prèvia per aconseguir que la gent hi participi tingui elements suficients per plantejar unes bones propostes i què també el poder decisió recaigui realment en la gent i no pas en òrgans controlats de forma àmplia per l’ajuntament.

Dit això, des de la CUP creiem que ara és el moment per apostar per un canvi clar en la política d’habitatge d’aquest ajuntament. I aquest canvi ha de combatre clarament l’especulació i per tant no podem continuar apostant per mòdels, com el de pisos de protecció oficial, que al cap dels anys acaben també en el mercat lliure.

Primer de tot s’ha de realitzar un cens d’habitatges buits amb l’objectiu final que aquestes vivendes acabin entrant al mercat de lloguer i també, perquè no, aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI a aquells grans propietaris que utilitzen habitatges buits per especular.

Paral•lelament s’ha d’apostar per la rehabilitació del parc d’habitatge existent, especialment en el cas de vivendes en pitjor situació, aplicant mesures realment transformadores com la Masoveria Urbana: la propietat lloga per un preu simbòlic una vivenda a canvi que la rehabilitin i la mantinguin en bones condicions.

I per últim cal que l’ajuntament sempre mantingui la titularitat pública del sòl públic que destina a habitatge públic. Cal apostar pel lloguer de llarga durada, predominant als països nòrdics, on les persones s’agrupen en cooperatives amb dret d’ús per construir un edifici, en el que viuran tota la vida en règim de lloguer a preus molt assequibles però sempre la propietat de les vivendes serà de la cooperativa, per la qual cosa els pisos mai entraran en el mercat lliure i per tant no es contribueix a l’especulació immobiliària. (més informació a www.sostrecivic.org).

Aquestes son 3 mesures que contribuirien a anar canviant poc a poc cap a un mòdel que no es basi únicament en la propietat privada i, el més important, que no acabi contribuint amb l’especulació i amb un augment constant del preu de la vivenda. Des de la CUP farem un esforç per explicar-les abastament i què acabin formant part del PLH. Ara és l’hora de treballar per una vila amb un millor accés a una vivenda digne!


dissabte, 30 d’octubre de 2010

IiE + ERC (+ CiU) ???

A Molins de Rei tenim suposadament un equip de govern format per Iniciativa i Esquerra (IiE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència i Unió (CiU). Dic suposadament perquè en les últimes setmanes, si escoltessim les declaracions públiques de regidors/es de CiU, i fins i tot algun d'ERC, podríem pensar que son grups de l'oposició.

Sobretot en el cas de CiU les crítiques cap als seus companys de govern son constants: gestió de les obres, informe d'intervenció, nou CAP, zona blava de la Granja, moció sobre les festes rave, etc...

Nosaltres sempre ho hem dit, des del mateix dia de constitució del govern municipal, el 16 de juny de 2007. Aquest govern només té una raó de ser: el repartiment del poder i de les poltrones (dedicacions exclusives i càrrecs de confiança). Fins al 2007 només existien 3 àrees a l'Ajuntament i amb el creixement electoral de CiU es van inventar la nova Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local per poder donar als conservadors una àrea, amb el corresponent regidor a dedicació esclusiva i també el corresponent càrrec de confiança.

Aquesta àrea és la que menys activitat ha tingut i demostra que no era necessària la seva creació però clar, tothom vol la seva parcela de poder per poder fer el que vulgui. No s'ha consensuat realment un programa conjunt d'actuació de les 3 forces polítiques. Si que diran que van aprovar el Pla d'Actuació Municipal (PAM) però en el dia a dia es repeteixen els exemples en què alguns regidors de l'equip de govern s'assabenten al mateix temps de certes coses que els regidors/es de l'oposició. Això és simplement lamentable en un govern que hauria d'estar cohesionat.

Arribats a aquest punt estem veient l'espectacle lamentable, ara que s'apropen les eleccions, de partits que estan al govern que estan sempre criticant al mateix govern. Això encara crea més desafecció envers a la política i el que haurien de fer la gent de CiU, si realment tantes desavinences hi ha, és trencar l'equip de govern i marxar a l'oposició. És cert, deixarà de cobrar algun regidor un important sou però demostraria, si més no, coherència política. Per desgràcia estem veient que molta queixa però la cadira la continuen escalfant.

Sembla que només esperen a les properes eleccions per veure amb qui poden negociar per investir alcalde i treure'n el màxim de rèdits (dedicacions exclusives i càrrecs de confiança...). Jo com a regidor conec aquestes desavinences des de fa anys i fins ara no s'han fet públiques. Tot plegat és lamentable i demostra el poc nivell que tenen alguns i les poques ganes de no embrutar més la visió que és té de la "política"...


Recurs sindical contra el procés de selecció d'auxiliars administratius/ves

Un cop més aquest equip de govern ens sorpren amb una decisió més en la política de personal que vulnera, pel que sembla, amb el respecte al drets dels treballadors/es. Ara es tracta de les Bases Reguladores del procés de selecció per constituir una borsa de treball per nomenaments temporals per a llocs de treball d'auxiliar administratiu/va.

La Junta de Personal ha enviat un comunicat a tots els grups municipals informant que ha presentat un recurs contra aquestes bases alhora que denuncia que l'equip de govern no ha tingut en compte en cap moment les aportacions fetes per la part sindical i han aprovat aquestes bases sense consens i saltant-se l'Estatuto del Empleado Público (EBEP)

Els principals punts del recurs són:
  • Indefinició de les places o categories. Tal definició no existeix perquè no es concreten les places possibles a cobrir malgrat que l'EBEP exigeix que es defineixi clarament. A més a més les funcions assignades en aquestes bases no es corresponen a les que estan fixades a aquesta categoria professional.
  • La prova de test teòric no és ni objectiva, ni transparent ni imparcial. L'aspirant no coneix a priori la forma de puntuar a la que s'enfronta ni tampoc clarifica el que puntua. El sistema avaluatiu es decideix el mateix dia de l'oposició, contravenint del tot la Normativa vigent.
  • La descripció de la prova és completament ambigua, oberta i indefinida. Malgrat que l'EBEP exigeix que les bases concretin molt bé quin tipus de coneixement haurà de tenir l'aspirant, les bases només diuen "activitat o resolució d'un supòsit pràctic vinculat a les funcions del lloc". Amb aquesta indefinició què pot estudiar o prepar el candidat/ada?
  • La prova psicotècnica és completament innecessària i desproporcionada. En la última borsa temporal d'operaris també es va incloure una prova que va consistir en 4 hores d'emplenar tipus i tipus de tests. Això ho realitza una empresa externa i la factura corresponent és extremadament elevada en el temps de retallades i estalvi que vivim.
Fa pocs mesos es va viure la situació d'un procés intern per optar a places d'administratiu/va, on també es van dornar problemes similars i a on al final, la majoria de les aspirants van susprendre la prova, en la qual es donaven les mateixes irregularitats que ara es denuncien. Sembla que en aquest ajuntament, quan s'ha de seleccionar a cert personal es posen més facilitats i en altres casos es posen moltes traves... Tot plegat una altre vergonya!


dimarts, 5 d’octubre de 2010

Nou alt càrrec a l'Ajuntament amb un salari de 3.398 €

En el proper ple municipal del 6 d'octubre l'equip de govern (IiE, ERC i CiU) vol aprovar la creació d'un nou lloc de treball dins de l'organigrama de l'ajuntament, concretament estem parlant del Cap del Negociat dels Serveis Jurídics, i que cobrarà 3.398,30 € mensuals (sou brut).

Aquests son els motius del vot contrari de la CUP:
  • No ens fiem de la "necessitat" d'aquest cap del negociat. Sempre que s'ha volgut crear un nou alt càrrec dins de l'organigrama se'ns ha justificat dient que realment feia falta pel bon funcionament de l'Ajuntament. Amb la nova assessoria d'alcaldia es va acabar demostrant que està fent el mateix que feia l'administrativa que hi havia abans però amb el doble de sou. El Gerent era molt necessari però després va marxar i sembla que l'ajuntament continua funcionant... També era necessari contractar la Tècnica de Participació amb un procés de selecció que va durar només 3 dies i després aquesta persona ja no hi és i no s'ha ocupat aquesta plaça...
  • La piràmide s'inverteix. Dins de l'organigrama municipal cada cop hi ha més llocs de treball amb salaris elevats i en canvi les categories més baixes s'han anat externalitzant, amb la conseqüent precarització d'aquests llocs de treball.
  • Els sindicats estan en contra. En la reunió de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball no va haver-hi acord en crear aquesta nova plaça i per tant l'equip de govern no ha buscat el consens.
  • Hi ha recursos quan interessa. Abans de l'estiu el sr. Puntas (ERC) assegurava en un ple que no hi havia recursos per poder garantir uns millors salaris per les netejadores dels equipaments municipals (que cobren 730 € mensuals) però ara sembla que si que n'hi ha per crear un lloc de treball amb un salari de 3.398 €.
  • Diferents criteris. Actualment en l'ajuntament hi ha 3 assessors/es jurídiques en plantilla però en alguna àrea municipal en els últims anys s'ha contractat empreses privades per realitzar certs assessoraments jurídics. Ara que hi ha menys assessors/es que abans per a què volem un alt càrrec?
Son moltes preguntes que ens formulem i què ens porten a estar en contra d'aquest nou canvi sobre la marxa de l'organigrama municipal i què ens torna a sorprendre de nou....