dijous, 28 de gener de 2010

Pregunta de la CUP sobre l'augment de la quota dels socis/es del Club Natació Molins de Rei

Pregunta de la CUP formulada en el ple municipal del 27 de gener de 2010:

En el ple municipal del 2 de desembre de 2009 es van aprovar les Ordenances Fiscals per l’exercici 2010, entre les quals també hi havia les taxes de la Piscina Municipal.

El Club Natació Molins de Rei va passar una sèrie de documents per justificar els augments de les taxes que proposaven. En concret hi havia un document signat per un economista – auditor en el qual justificava l’augment d’un 2,6% de l’entrada puntual tenint en compte que la quota dels socis i sòcies pel 2010 seria de 31,88 mensuals. La quota del 2009 havia estat de 31,69 € i per tant en aquest estudi es parlava d’un increment del 0,60 %.

Arran de diferents queixes de socis i sòcies del Club Natació Molins de Rei, hem detectat que en el primer cobrament efectuat el 5 de gener de 2010 s’ha cobrat una quota de soci de 32,75 € i per tant l’increment ha estat del 3,34 %, molt lluny del 0,60% que constava en la documentació presentada pel mateix Club Natació Molins de Rei.

Per tot això, i tenint en compte que la piscina continua sent una instal•lació municipal, volem fer les següents preguntes:

1- Tenia coneixement l’equip de govern de les intencions del CNMdR de realitzar aquest augment en les quotes dels socis i socies?
2- Ha fet l’equip de govern algun requeriment al CNMdR per demanar explicacions al respecte d’aquest increment que no s’ajusta a l’estudi presentat per l’auditor?