dilluns, 26 de setembre de 2011

L’Ajuntament de Molins de Rei reclama no pagar 408.552,50 € a l’estat espanyol, en aprovar-se una moció presentada per la CUP

En el ple municipal del 22 de setembre de 2011 s’ha aprovat una moció (que us adjuntem) presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en la que es demanava que l’ajuntament reclami a l’estat espanyol el no pagament dels 408.552,50 € reclamats per les bestretes de l’any 2009. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

L’Ajuntament també s’ha compromès a estudiar formes de reclamació judicial per evitar el pagament d’aquests diners, i a coordinar aquestes accions amb els altres municipis dels Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.

Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Molins de Rei, ja hem denunciat en diverses ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància la principal perjudicada n’és la Vila. Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la població.


Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009, l’Ajuntament de Molins ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, 408.552,50 € euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos de les arques municipals, que a més es sumen a la quantitat que l’Ajuntament ja està retornant a terminis a l’Estat, corresponent a l’exercici de 2008, que pujaven a 526.430,16 €.

Per tot això, des de la CUP estem satisfets de la unanimitat del ple municipal a l’hora de declarar-nos insubmisos fiscalment a l’estat espanyol. Aquesta mesura és bàsicament simbòlica ja que l’estat té mecanismes suficients per descomptar aquests diners de futures aportacions però creiem que és positiu que es doni a conèixer davant de la ciutadania una part més de l’espoli fiscal que patim per part de l’estat espanyol.

Esperem que el nostre ajuntament, conjuntament amb d’altres que s’han posicionat de forma similar, es posi a treballar de forma activa per aconseguir guanyar la batalla judicial i política i aconseguir el no pagament.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER MILLORAR EL MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L’ESPOLI FISCAL

Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Molins de Rei, ja hem denunciat en diverses ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància la principal perjudicada n’és la Vila. Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la població.

Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009, l’Ajuntament de Molins ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, 408.552,50 € euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos de les arques municipals, que a més es sumen a la quantitat que l’Ajuntament ja està retornant a terminis a l’Estat, corresponent a l’exercici de 2008, que pujaven a 526.430,16 €.

Cal tenir en compte a més, que l'Ajuntament de Molins de Rei assumeix en moltes ocasions competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei. Serveis que hauria d’assumir la Generalitat o l’Estat. Com també cal tenir en compte, la gran quantitat de diners que la Generalitat deu al Consistori, motiu pel qual aquest s’ha d’endeutar per poder fer front a les inversions realitzades. I, especialment, la greu situació d’espoli fiscal que els territoris dels Països Catalans pateixen a mans de l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la Generalitat a la nostra ciutat, així com, els propis projectes que l’Ajuntament pugui finançar.

En tot cas, el que es posa greument i, novament, de manifest amb aquesta darrere actuació del govern espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i per tant, com es financen el serveis que presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que sovint poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els ingressos i les transferències que percep la institució que probablement més suport presta en aquest nivell a la població.

Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots i totes les molinenques, que ens veurem afectades per aquest acte de deslleialtat institucional, escanyant encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per manca de pressupost.

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de
l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents ACORDS:

1. Que l’Ajuntament reclami a l’estat espanyol el no pagament dels 408.552,50 € reclamats per les bestretes de l’any 2009.

2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

3. Que l’Ajuntament estudiï formes de reclamació judicial per evitar el pagament d’aquests diners, i que coordini aquestes accions amb els altres municipis dels Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.

L’Ajuntament de Molins de Rei demana la dimissió del Conseller de Sanitat i dona suport de forma activa al tancament de veïns/es al CAP

En el ple municipal del 22 de setembre de 2011 s’ha aprovat una moció (que us adjuntem) presentada per la Plataforma Molins contra les Retallades (MCR), en la qual s’exigia que s’aturin les retallades sanitàries, donar suport actiu a totes les mobilitzacions que s’estan portant a terme a la nostra vila i es demanava la dimissió del Conseller de Sanitat de la Generalitat.

Tots els punts de la moció s’han aprovat per unanimitat excepte el punt 7, que parlava de la dimissió del Conseller. Aquest punt s’ha aprovat per majoria simple amb els vots a favor de la CUP (4), IxMdR (4) i ERC (2), l’abstenció del PSC (5) i els vots en contra de CiU (5) i PP (1).

És destacable que fins i tot el grup municipal de CiU (que forma part del govern municipal i que tindran l’alcaldia els últims 2 anys de legislatura) ha donat suport a una moció que demana al govern de la Generalitat que rectifiqui totes les retallades sanitàries que ha realitzat.

Des de la CUP volem fer les següents consideracions:

1. La gent de la CUP estem participant activament en totes les mobilitzacions i dins de la Plataforma perquè creiem que la mobilització ciutadana és la que ha de presionar al govern municipal perquè exigeixi de forma clara al Govern de la Generalitat el restabliment de les 24 hores de servei sanitari al nostre CAP i rectifiqui les retallades sanitàries que ens afecten.

2. Animem a la resta de formacions polítiques que també s’impliquin de forma activa, tal i com demana la moció, perquè els posicionament polítics en un ple han d’anar acompanyats d’una feina i d’una mobilització al carrer que faci que aquests objectius es compleixin. No serveix de res votar a favor en un ple municipal si després no es participa de forma activa en el Tancament al CAP o en les manifestacions.

3. Continuarem treballant, doncs, per mantenir viva la flama de les mobilitzacions perquè entenem que és la única garantia per tal d’aconseguir que el Govern de la Generalitat es faci enrera en la seva política de retallades socials. Són precisament aquestes mobilitzacions les que han forçat que l’Ajuntament doni suport a les reivindicacions perquè saben que la majoria dels vilatans i vilatanes hi estan d’acord.Us adjuntem la moció aprovada:

MOCIÓ DE LA PLATAFORMA MOLINS CONTRA LES RETALLADES PER UN SERVEI SANITARI DE 24 HORES I DE QUALITAT EN EL NOSTRE CENTRE D'ASSITÈNCIA PRIMÀRIA

El passat 1 d’agost unes 500 persones es van manifestar pels carrers de la vila demanant que no es tanqués el servei d’urgències del CAP de Molins de Rei. Anteriorment, el Ple municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei de 28 de juliol havia aprovat per unanimitat una moció que també demanava al CatSalut que es reconsiderés el tancament del servei d’urgències.

Durant la resta de dilluns del mes d’agost es van continuar celebrant manifestacions, que sempre van aplegar entre 130 i 200 persones. Malgrat que molta gent estava de vacances, la Plataforma Molins contra les Retallades va aconseguir mantenir vives les mobilitzacions contra les retallades sanitàries.

Aquestes manifestacions en ple mes d’agost van servir per mantenir la flama i per escalfar motors de cara a la gran manifestació convocada pel dia 5 de setembre, que va reunir més de 700 persones. Aquesta ha estat segurament la manifestació més multitudinària de les últimes dècades a la nostra vila.

El dilluns 12 de setembre es va repetir un altre cop la manifestació habitual del dilluns i que va finalitzar amb un tancament dins del CAP per reclamar amb més força que la Generalitat rectifiqui en la seva política de retallades.

Durant 10 dies, desenes i desenes de molinencs i molinenques han participat en els torns del tancament, ja sigui en el punt d’informació i de signatures de les tardes o passant la nit al CAP dormint al terra.

Des de la Plataforma Molins contra les Retallades seguim convocant als vilatans i vilatanes a manifestar-se cada dilluns a les 20.00h des de l’Ajuntament fins al CAP de la Granja.

El govern municipal, format per CiU i PSC, ha col·laborat amb la Plataforma fent les fotocòpies i pancartes, distribuint entre les seves dependències els fulls de signatures i donant suport de forma pública a les mobilitzacions, però el pes de les mobilitzacions ha recaigut sobre molinencs i molinenques que han dedicat el seu temps lliure a dinamitzar i impulsar-les.

Creiem que el Govern Municipal i les diferents formacions polítiques que conformen el Ple haurien d’implicar-se de forma clarament proactiva en aquesta lluita per aturar els efectes de les retallades sanitàries a la nostra vila. Els càrrecs electes i la militància dels partits polítics també son vilatans i vilatanes i no poden restar al marge de les accions que du a terme Molins Contra les Retallades.

No tenim coneixement de les converses que ha tingut l’Ajuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat malgrat que portem vuit setmanes de mobilitzacions i manifestacions. Molins de Rei no es mereix aquest silenci i la gent del poble i especialment la gent que s’està mobilitzant de forma activa volen respostes i actuacions clares.

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents acords:

1- Exigim 24 hores de servei sanitari i de qualitat al Centre d’Assistència Primària.

2- Manifestem la nostra voluntat clara de continuar defensant el model sanitari públic com a garantia d’igualtat de drets per a tota la ciutadania.

3- Exigim al govern de la Generalitat que rectifiqui en les retallades que ha patit el servei d’ambulàncies a tot Catalunya.

4- Exigim al govern de la Generalitat que rectifiqui en les retallades de personal que afecten al nostre CAP ja que hi ha com a mínim 3 metges de baixa i no han estat substituïts.

5- Exigim al govern de la Generalitat que rectifiqui en les retallades que afecten als nostres hospitals públics, com a l’Hospital Moisès Broggi, de referència per la nostra vila.

6- Donem suport de forma activa a totes les mobilitzacions ciutadanes que organitza la Plataforma Molins Contra les Retallades, i ens comprometem com a càrrecs electes i grups polítics a participar-hi activament.

7- Demanem el cessament del Conseller de Sanitat Boi Ruiz, entenent que ha demostrat que no creu en el model de sanitat pública, aplicant unes retallades que el posen clarament en perill.

8- Acordem donar trasllat d’aquests acords a la Conselleria de Salut i al Director del Servei d’Atenció Primària del Baix Llobregat.

Així mateix, el govern municipal es compromet a mantenir informada, amb sinceritat i transparència, a l’assemblea MOLINS CONTRA LES RETALLADES i a la ciutadania de Molins de Rei de totes les negociacions i/o converses que es portin a terme amb el CatSalut, així com a facilitar el calendari d’aquestes reunions i els interlocutors, tant del govern local com de la Generalitat de Catalunya.

Molins de Rei, a 22 de setembre de 2011* Els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 han estat aprovats amb els vots a favor de CiU (5), PSC (5), CUP (4), IxMdR (4), ExMdR (2) i PP (1).

* El punt 7 ha estat aprovat amb els vots a favor de la CUP (4), IxMdR (4), ExMdR (2), l'abstenció del PSC (5) i els vots en contra de CiU (5) i PP (1).

dimecres, 21 de setembre de 2011

La CUP denuncia amb una moció que l'Ajuntament haurà de tornar 408.552,50 € a l'Estat Espanyol

La CUP denuncia que l'Ajuntament de Molins de Rei haurà de tornar 408.552,50 € a l'Estat Espanyol corresponents als comptes de l'any 2009. Dels comptes de l'any 2008 l'ajuntament està retornant 526.430,16 €. Per tot això hem presentat una moció pel proper ple municipal del 22 de setembre per millorar el finançament local i rebutjar l'espoli fiscal.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER MILLORAR EL MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L’ESPOLI FISCAL

Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Molins de Rei, ja hem denunciat en diverses ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància la principal perjudicada n’és la Vila. Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la població.

Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009, l’Ajuntament de Molins ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, 408.552,50 € euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos de les arques municipals, que a més es sumen a la quantitat que l’Ajuntament ja està retornant a termines a l’Estat, corresponent a l’exercici de 2008, que pujaven a 526.430,16 €.

Cal tenir en compte a més, que l'Ajuntament de Molins de Rei assumeix en moltes ocasions competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei. Serveis que hauria d’assumir la Generalitat o l’Estat. Com també cal tenir en compte, la gran quantitat de diners que la Generalitat deu al Consistori, motiu pel qual aquest s’ha d’endeutar per poder fer front a les inversions realitzades. I, especialment, la greu situació d’espoli fiscal que els territoris dels Països Catalans pateixen a mans de l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la Generalitat a la nostra ciutat, així com, els propis projectes que l’Ajuntament pugui finançar.

En tot cas, el que es posa greument i, novament, de manifest amb aquesta darrere actuació del govern espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i per tant, com es financen el serveis que presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que sovint poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els ingressos i les transferències que percep la institució que probablement més suport presta en aquest nivell a la població.

Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots i totes les molinenques, que ens veurem afectades per aquest acte de deslleialtat institucional, escanyant encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per manca de pressupost.

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de
l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents ACORDS:

1. Que l’Ajuntament declari la intenció de no assumir el pagament dels 408.552,50 € reclamats per les bestretes de l’any 2009.

2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

3. Que l’Ajuntament estudiï formes de reclamació judicial per evitar el pagament d’aquests diners, i que coordini aquestes accions amb els altres municipis dels Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.


CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE MOLINS DE REI
Molins de Rei, 19 de setembre de 2011

dimarts, 13 de setembre de 2011

Militants i regidors/es de la CUP participen en el Tancament en defensa de la sanitat pública al CAP de Molins de Rei

Militants i regidors/es de la CUP de Molins de Rei han participat conjuntament amb altres molinencs i molinenques en la primera nit de tancament al Centre d'Assistència Primària de la Granja. Des del principi hem estat participant en les mobilitzacions contra el Tancament d'Urgències al CAP i seguim animant a la ciutadania a sumar-se a les diferents accions que s'estan realitzant.

Creiem que el grau de mobilització de la població de Molins de Rei està superant qualsevol espectativa ja que en les 7 manifestacions que s'han realitzat fins ara cada dilluns hi han participat entre 130 i 700 persones i això indica que més de 1.000 molinencs i molinenques hauran participat en alguna de les mobilitzacions. I tot això malgrat que la majoria dels dilluns han caigut en el mes d'agost.

Aquesta gran pressió ciutadana ha forçat a què el govern municipal, format per PSC i CiU, doni suport a la plataforma Molins contra les Retallades i esperem que aquest suport continuï al llarg de les mobilitzacions que es vagin portant a terme.

La gent de la CUP ha participat en aquest moviment ciutadà perquè creiem que les organitzacions polítiques hem d'estar al costat de la ciutadania en la defensa dels nostres serveis públics i més concretament en la defensa de la sanitat pública. És per aquest motiu que fem una crida a la resta de formacions polítiques a què participin també de forma activa en les mobilitzacions i en el tancament que s'està realitzant en el CAP de la Granja. Els regidors/es de la CUP també hem participat en el tancament i esperem que la resta de càrrecs electes del consistori també s'hi afegeixin. Creiem que la unitat de les forces polítiques és molt important de cara a aconseguir aturar les retallades que afecten al nostre municipi.

Per últim animem als vilatans i vilatanes a participar en el tancament, que es realitzarà cada dia de 6 de la tarda fins a les 8 del matí. Podeu passar pel CAP durant aquest horari i apuntar-vos a algun dels següents torns: de tarda de 18.00 a 22.00h o de 22.00h a 08.00h (torns adaptables a la disponibilitat de cadascú). També es pot signar per oposar-se al Tancament del Servei d'Urgències en qualsevol dependència municipal o en algunes botigues del municipi.