dimarts, 24 de maig de 2011

Evolució electoral de la CUP (2007-2011)

En aquestes eleccions municipals la CUP es presentava per segon cop a Molins de Rei. El creixement ha estat espectacular. Hem quatriplicat el número de regidors/es i hem multiplicat per 3,3 el número de vots.

L'evolució a cada col·legi electoral ha estat diferent. En vermell està el número pel qual hem multiplicat el nostre resultat. Estan col·locats en ordre de major a menor creixement.

6,10 3,09 % --> 18,86 % Escola Pont de la Cadena
3,89 4,60 % --> 17,88 % Escola la Sínia
3,29 3,97 % --> 13,07 % Riera Bonet
3,18 5,57 % --> 17,71 % Escola Estel
3,02 5,95 % --> 17,96 % Escola Alfons XIII
2,97 4,87 % --> 14,44 % Centre de Formació d'Adults Rafael Farré
2,81 7,60 % --> 21,39 % Centre d'Assistència Primària
2,77 7,67 % --> 21,26 % Escola Alzina
2,69 4,23 % --> 11,37 % Centre Comunitari Pont de la Cadena

Ha estat espectacular l'increment experimentat en la zona del barri del Pont de la Cadena (Llave de Oro), on hem multiplicat per 6 els nostres resultats. En el barri de la Granja quasi hem quadriplicat els nostres vots.


Resultats electorals a cada col·legi electoral

Escola Alfons XIII
29,17% CiU
17,92% CUP
17,67% PSC
12,94% IxMdR
08,91% ExMdR
05,62% PP
03,19% SI

Escola Pont de la Cadena
21,72% CiU
20,02% PSC
18,86% CUP
17,43% IxMdR
07,86% PP
06,88% ExMdR
01,79% SI

Centre de Formació d'Adults Rafael Farré
22,11% PSC
20,78% CiU
16,43% IxMdR
14,44% CUP
09,36% ExMdR
08,99% PP
02,36% SI

Centre Comunitari Pont de la Cadena
33,89% PSC
20,29% IxMdR
12,71% CiU
11,48% PP
11,37% CUP
04,79% ExMdR
00,89% SI

Escola La Sínia
23,07% PSC
22,93% CiU
17,88% CUP
15,43% IxMdR
07,71% ExMdR
05,12% PP
03,17% SI

Escola Alzina
28,88% CiU
21,26% CUP
13,57% PSC
11,82% IxMdR
10,35% ExMdR
05,87% PP
04,13% SI

Centre d'Assistència Primaria
23,45% CiU
21,39% CUP
18,17% PSC
15,46% IxMdR
06,44% ExMdR
06,19% PP
03,48% SI

Escola Estel
28,38% PSC
18,37% CiU
17,71% CUP
15,29% IxMdR
07,70% PP
05,72% ExMdR
01,87% SI

Centre Cívic Riera Bonet
33,60% PSC
21,07% IxMdR
14,13% CiU
13,07% CUP
05,07% PP
04,53% ExMdR
01,60% SI

Anàlisi dels resultats electorals a Molins de Rei

La CUP hem aconseguit ser la tercera força política en el consistori amb 1.797 vots, el que representa un suport del 17,52% dels vots vàlids i 4 regidors/es.

Mirant les 30 meses electorals els nostres resultats han estat:
01 Mesa com a primera força política (2-1-B Escola Pont de la Cadena)
10 Meses com a segona força política
11 Meses com a tercera força política
07 Meses com a quarta força política
01 Mesa com a cinquena força política

Millor i pitjor resultat en percentatge de la CUP
24,24% Mesa 3-2-A de l'Escola Alzina
09,61% Mesa 2-3-C del Centre Comunitari Pont de la Cadena

Millor i pitjor resultat en percentatge d'IxMdR (ICV)
23,43% Mesa 4-1-A del Centre Cívic Riera Bonet
10,81% Mesa 1-3-A de l'escola Alfons XIII

Millor i pitjor resultat en percentatge del PSC
39,50% Mesa 2-3-B del Centre Comunitari Pont de la Cadena
10,91% Mesa 3-2-A de l'escola Alzina

Millor i pitjor resultat en percentatge de CiU
34,23% Mesa 1-3-A de l'escola Alfons XIII
09,96% Mesa 2-3-B del Centre Comunitari Pont de la Cadena

Millor i pitjor resultat en percentatge d'ExMdR (ERC-ENMR)
11,41% Mesa 1-3-A de l'escola Alfons XIII
02,85% Mesa 2-3-B del Centre Comunitari Pont de la Cadena

Millor i pitjor resultat en percentatge del PP
13,17% Mesa 2-3-B del Centre Comunitari Pont de la Cadena
03,77% Mesa 3-1-C de l'escola La Sínia

Millor i pitjor resultat en percentatge de SI
06,06% Mesa 3-2-A de l'Escola Alzina
00,36% Mesa 2-3-B del Centre Comunitari Pont de la Cadena

dilluns, 23 de maig de 2011

1.797 gràcies!

Com podreu imaginar estic molt i molt content pels resultats d'ahir diumenge 22 de maig. La CUP hem passat de 539 vots i 1 regidor a 1.797 vots i 4 regidors. Som la gran sorpresa, que s'ha de dir que ja estàvem intuint en els últims dies de campanya, però no pensàvem que arribaríem a ser la tercera força política amb 4 regidors i més d'un 17% de vots.

Des d'aquí us vull agraïr el vostre suport, sobretot a totes aquelles persones que s'han implicat a la CUP durant aquest temps. Som molta gent la que hem fet possible aquesta campanya electoral i el reforçament del nostre projecte polític.

Ara toca analitzar els resultats electorals i decidir entre tots i totes quina ha de ser l'estratègia de la CUP. Convocarem properament una Assemblea Oberta de militants i simpatitzants per prendre una decisió. Volem que tothom sigui partícep d'una proposta consensuada per influir en la governabilitat de la vila.

Sempre hem cregut que els pactes son simples repartiments de cadires i es parla poc de programa polític i per tant creiem que la CUP té una altra visió que la resta de formacions polítiques. Nosaltres no entrarem mai en aquest joc de negociar càrrecs de confiança i parceles de poder. Prioritzarem per sobre de tot el nostre programa electoral. Hi ha moltes fórmules per influir en la governabilitat de la vila i no totes passen necessariament per pactar un equip de govern.

Ja us informaré de la convocatòria d'aquesta Assemblea Oberta. De moment només us volia agraïr el vostre suport! A continuació podeu veure els resultats electorals mesa per mesa:

Veure resultats electorals a Molins de Rei mesa per mesa

dilluns, 16 de maig de 2011

La CUP presenta un dossier amb tota la feina feta durant els 4 anys (2007-2011)

La Candidatura d'Unitat Popular va obtenir 539 vots en les eleccions municipals del 2007 i va entrar a l'Ajuntament amb un regidor. En aquesta legislatura de 4 anys s'ha fet molta feina i en aquest dossier volem explicar què hem fet.

La feina institucional ha estat molt intensa, amb la presentació de 33 mocions, 7 al·legacions i 233 precs i preguntes. Amb un sol regidor, l'Àlex Maymó, hem estat presents en tots els organismes municipals.

En la feina de carrer també hem estat molt actius ja que hem organitzat 54 actes i campanyes i hem participat també en 38 actes i campanyes organitzats per plataformes més àmplies on hi ha participat la CUP.

I per últim hem estat sempre fidels al nostre compromís amb la informació treballant de valent perquè tothom sapigués que ha fet la CUP i què ha passat a l'Ajuntament:

10 butlletins repartits a totes les vivendes
242 notícies publicades a la plana web
717 articles publicats al bloc del regidor
764 amistats al perfil de facebook
461 amistats a la pàgina de facebook
479 membres al grup de facebook
143 seguidors al twitter
231 persones apuntades al grup de correu

Resum de la feina feta CUP Molins de Rei 2007-2011


Un treballador municipals presenta una denúncia per assetjament moral

Aquestes setmanes continuen mogudes les aigues dins de l'Ajuntament. Un inspector de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei ha denunciat davant la Fiscalia de Sant Feliu de Llobregat, a l’empara de l’article 124.1 de la Constitució Espanyola, a JOAN MONTSERRAT I OLIVELLA, Director de Serveis de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals de l’Ajuntament de Molins de Rei, a ENRIC FRANCH I PUJOL, ex-Regidor d’Economia i Serveis Generals, i Seguretat de l’Ajuntament de Molins de Rei, i al propi Alcalde IVAN ARCAS I BLANCH, per ASSETJAMENT MORAL EN EL TREBALL –BOSSING- i ACTES DE DESVIACIÓ DE PODER que s’han exercit contra el funcionari denunciant.

Cal destacar que la Llei Orgànica 5/2010, de data 22 de juny, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, de modificació del Codi Penal (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 152 , de data 23 de junyo de 2010), a l’apartat XI del seu Preàmbul, estableix:

“ Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas”.

Per la seva banda, l’apartat trigèsim octau de l’esmentada Llei Orgànica 5/2010, afegeix un segon i un tercer paràgraf a l’apartat 1 de l’article 173, amb la següent redacció:

«Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

La Disposició final sèptima de la Llei Orgànica 5/2010 estableix que l’esmentada llei entrarà en vigor als sis mesos de la seva completa publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i ordena:

“Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.”

L’esmentat Inspector, Cap de Cos de la Guàrdia Urbana en el període gener 1992-juliol 2005, ha sol•licitat a la Fiscalia que dugui a termes la pràctica de les diligències que corresponguin, i si de la investigació es poses de manifest fets de significació penal , ha sol•licitat es procedeixi a la seva judicialització, formulant a tal efecte la corresponent denuncia o querella.

Els comportaments d'assetjament denunciats són molt variats i diversos: l'assignació de treballs sense valor ni utilitat o de tasques per sota de la capacitat professional, la desvalorització sistemàtica de la feina feta, l'assignació de terminis injustificables, canvis de lloc de treball, la restricció de la comunicació amb els companys o la invenció de rumors i mentides, l’aïllament personal i professional, el silenci administratiu en la quasi totalitat de les peticions formulades, etc.

Amb aquestes pràctiques, sempre segons el denunciant, s’ha buscat deteriorar i disminuir la capacitat laboral, desestabilitzar el seu equilibri psicològic i destruir la seva imatge professional i social, així com la pròpia autoestima de l'assetjat. L'objectiu que s’ha perseguit ha estat aconseguir la renúncia del treballador i la seva sortida professional de l'administració pública local.

Ens trobem doncs amb un nou cas en el que respecta a la gestió de personal que s’ha dut a terme sota la presidència d’Ivan Arcas i Blanch com Alcalde de Molins de Rei.

Un jutge acabarà determinant què ha passat en aquest assumpte però amb una política de personal més humana no s'hagués arribat a aquest extrem.

dijous, 12 de maig de 2011

Els comptes clars de la CUP (2007-2011)

Sempre hem cregut que la transparència ha de ser una característica bàsica de qualsevol administració pública però també ho ha de ser de les formacions polítiques. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha rebut uns ingressos per part de l’Ajuntament durant aquesta legislatura i ara que s’ha acabat volem explicar-vos com hem gestionat aquests diners públics, que provenen del sou del regidor Àlex Maymó i de les subvencions com a grup municipal.

El sou del nostre regidor ha estat gestionat per la CUP. Des de l’1 de gener de 2008 ha cobrat un sou mensual de 300 € ja que moltes de les tasques a l’Ajuntament només les podia realitzar el regidor i per tant representaven moltes hores de feina. La resta del sou ha estat gestionat per la CUP i ha servit, per exemple, per finançar el Certamen Millorem Molins, per retornar diners a projectes elaborats per entitats de la vila.

Ingressos


Concepte

Import

%

Sou del regidor

27888,38

40%

Subvenció al grup municipal

32528,70

47%

Ingressos propis *

9501,26

14%

TOTAL

69918,34

100%
* Quotes militància, loteria de nadal, paradetes de Sant Jordi, concerts, Calçotades
Despeses


Concepte

Import

%

Sou alliberat (regidor)

12600,00

18%

Aportacions a entitats

7221,00

10%

Quota a CUP Nacional

6041,70

9%

Deute campanya electoral 2007

2693,18

4%

Fotocòpies + material oficina

2166,23

3%

Despeses i lloguer local C/ Verdaguer

17824,03

25%

Impressió i repartiment butlletins

9571,48

14%

Actes i campanyes

1923,45

3%

Impostos i taxes

4695,88

7%

Despeses i lloguer local C/ Poeta Mateu Janés

2056,39

3%

Campanya electoral 2011

3125,00

4%

TOTAL

69918,34

100%

dimecres, 11 de maig de 2011

Ingressos dels nostres polítics durant aquests 4 anys

En el primer ple municipal després de la constitució de l’Ajuntament sorgit de les eleccions municipal del 2007 es va aprovar un increment dels sous dels polítics del 34% i de les subvencions als grups polítics del 52%. La CUP va ser la única formació política que va votar-hi en contra.

Durant aquests 4 anys hem estat els únics que hem explicat com hem gestionat els diners públics cobrats. Com un acte més de transparència us volem donar a conèixer que han cobrat els grups municipals i els principals polítics de la vila:

Ingressos dels grups municipals (2007-2011)


Formació política
Ingressos
Iniciativa i Esquerra (IiE)
123.890,79 €
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
108.663,77 €
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
62.982,73 €
Convergència i Unió (CiU)
62.982,73 €
Partit Popular (PP)
32.528,70 €

Ingressos dels polítics locals (2007-2011)
Polític
Formació Política
Ingressos
Ivan Arcas i Blanch
IiE
243.724,51 €
Xavi Paz i Penche
PSC
280.530,08 €
Víctor Puntas i Alvarado
ERC
212.508,80 €
Joaquim Marti i Mayol
CiU
212.508,80 €


Els ingressos dels polítics son salaris bruts. En el cas del regidor Xavi Paz (PSC) estem parlant de la suma dels ingressos per ser portaveu del PSC a l’Ajuntament de Molins de Rei i del salari com a càrrec de confiança (gerent del Patronat d’Esports) a l’Ajuntament de Gavà, governat pel PSC.

Les subvencions als grups polítics son desorbitades i acaben afavorint que es malgastin molts diners en les campanyes electorals. Un cas particularment preocupant és el del PP. Han cobrat 32.528,70 € i no es coneix cap tipus de despesa (lloguer local, publicacions, actes, etc..) que hagin realitzat durant aquest període.

Està clar també que els polítics locals que viuen dels seus càrrecs no els hi ha afectat la crisi en absolut. Els seus partits polítics son còmplices d’aquesta greu crisi econòmica i social. I aquesta classe política, que viu allunyada de la realitat, no ens aportaran les solucions que necessitem. És l’hora de donar-li la volta el 22 de maig!