dijous, 17 de gener de 2008

L'impost "revolucionari" de la Generalitat de Catalunya

Tal i com diu la Constitució Espanyola i l'Estatut Regional d'Autonomia les competències d'Educació són de la Generalitat de Catalunya. Els ajuntaments normalment cedeixen terrenys públics per a la construcció dels centres educatius.

Avui en dia ens trobem amb un greu problema de finançament dels Ajuntaments, i encara més agreujat en el cas de Molins de Rei perquè no tenim grans empreses que paguin l'IAE i per sort no tenim terrenys per construir. Ajuntaments com el Prat del Llobregat tenen grans polígons industrials i l'Aeroport, només pels quals ja tenen uns ingressos molt elevats.

En aquestes circunstàncies és indignant que els ajuntaments hagin de pagar els següents serveis en els Centres Escolars de Primària:
- Conservació i reparació del Centre Escolar
- Subministrament elèctric i de gas natural
- Vestuari del personal
- Prestació del servei de neteja
- Assegurança de l'edifici

Això representa unes despeses pel 2008 a cada centre de:
- CEIP Alfons XIII 100.033,84€
- CEIP Alzina 106.304,27 €
- CEIP Castell Ciuró 116.157,64€
- CEIP Estel 93.788,14€
- CEIP Ferran Agulló 96.149,45 €
- CEIP La Sínia 84.858,94€
- CEIP Pont de la Cadena 97.230,06€
- CFA Rafael Farré 25.309, 57 €

També l'Ajuntament ha de pagar el sou als 7 conserges, cosa que representa 134.501,08 €.

Així doncs, l'Ajuntament de Molins de Rei haurà de pagar aquest any 2008 la quantitat de 854.332.99 € per fer la "feina bruta" a la Generalitat de Catalunya. Són 142 milions de les antigues pessetes, amb els qual es podrien fer moltes coses pel poble. Un altre cas escandalós del mal finançament dels Ajuntaments.