dijous, 2 de desembre de 2010

Es consolida una nova externalització més en els serveis d'assessorament jurídic

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona han publicat el següent anunci el dimecres 1 de desembre:

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

ANUNCI d’adjudicació definitiva

Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3.009 de data 2 de novembre de 2010, s’ha adjudicat definitivament la contractació del servei d’assessoria jurídica per la secció de sostenibilitat de l’Ajuntament de Molins de Rei, a l’empresa CLAM Consulting, SLP, per un import de cinquanta-vuit mil sis-cents vint euros més seixanta-nou cèntims (58.620,69 EUR), més nou mil tres-cents setanta-nou euros amb trenta-un cèntims (9.379,31 EUR), corresponents a l’IVA. La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Molins de Rei, 2 de novembre de 2010

L'alcalde, Ivan Arcas i Blanch

Pel que ens acabem d'assabentar pel BOPB l'Ajuntament de Molins de Rei ha consolidat un any més l'externalització del servei d'assesorament jurídic a la secció de Sostenibilitat i Territori pel "mòdic" preu de 58.620,69 €, que corresponen a 4.885 € mensuals si estem parlant d'una adjudicació anual. Ja hem demanat l'expedient i ens informarem més al detall d'aquest cas.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

EL CUÑAOooooooooooooooo DEL MONSITO. CATXIS...............

Anònim ha dit...

enhorabona Àlex així, denunciant i demanant explicacion públiques i que tothom ho sàpiga.

Si cobrarà més que l'alcalde!!!! Per cert quin tipus de contracte s'ha fet? segur que no han fet el que marca la Llei, mirem-ho!

Si fem una suma de tot el que factura aquest familiar segur hi ha alguna cosa il·legat perquè fa pudor....!! no si al final l'alcade haurà d'anar a tribunals.

com deia el "Forest Gam" = tonto es el que hace tonterias !!!!

Anònim ha dit...

Y JILIPO.... NO CORTAR CABEZAS ANTES DE LAS ELECCIONES

Anònim ha dit...

IVANOVICH, NO SIENTES EN EL COGOTE EL ALIENTO DE LA GENOVEVA

Anònim ha dit...

lo del Clam Consulting,SL
l'adreça d'aquesta SL la té a l'edifici de la Biblioteca, on està Territori, per tant els ciutadans de Molins els hi paguem la llum, l'AIGUA, el teléfon, el paper, també el paper de water ...en resum no paguen cap lloguer i gaudeixen de les instal·lacions municipals. Fins ara han treballat sense contracte i ara es fa un contracte de 60.000 euros per fer ....que? qui controla aquesta feina...?