dimecres, 4 de gener de 2012

L'Ajuntament utilitza els diners de la ciutadania per allargar l'agonia de les finances municipals

Des de la CUP entenem que els ajuntaments, inclòs el de Molins de Rei, pateixen una triple dependència pels següents motius:
 1. Un sistema de finançament local injust que els obliga a dependre de les subvencions de les altres administracions, que les retallen o les amplien amb criteris variants i poc clars.
 2. Espoli fiscal per part de l'estat espanyol que afecta als conjunt dels Països Catalans i de retruc també als municipis.
 3. Entitats financeres privades que otorguen prèstecs als ajuntaments per poder realitzar inversions però que acaben hipotecant el futur de les finances municipals

Durant els anys de "bonança" l'Ajuntament de Molins de Rei ha optat per finançar grans quantitats d'inversions amb prèstecs privats i per la qual cosa actualment hi hagi un deute viu de 19,4 milions d'euros.

Aquests prèstecs comporten el pagament d'interessos i per tant si mirem el capítol de Despeses Financeres veurem com hem passat de 262.469,50 € a l'any 2006 a 830.464,51 € per aquest any 2012.

Si analitzem globalment l'evolució del pressupost entre l'any 2006 i el 2012 podrem veure que els ingressos corrents han augmentat en 4,10 milions d'euros:

 • Augment de 3,70 M en la recaptació d'impostos directes i taxes(+26%)
 • Davallada de 0,36 M en la recaptació d'impostos indirectes (-64%)
 • Augment de 1,61 M en les aportacions de les altres administracions (+32%)
 • Davallada en els ingressos patrimonials (-68%)

Les despeses ordinàries entre 2006 i 2012 augmenten en 4,47 milions d'euros:

 • Augment de 1,65 M en personal (+18%)
 • Augment de 1,57 M en Despeses en bens corrents i serveis (+20%)
 • Augment de 0,57 M en Despeses Financeres (+219%)
 • Augment de 0,68 M en Transferències a altres administracions i entitats (+37%)

Durant aquests anys els vilatans i vilatanes han pagat un 26% més (3,70 M de més) en impostos directes i taxes que no han servit per incrementar en la mateixa proporció els serveis que ofereix.


Aquests diners de la ciutadania s'han gastat en incrementar la partida de personal degut a l'augment dels sous dels polítics, l'augment de càrrecs de confiança i la creació de llocs de treball amb alts salaris. Encara hagués crescut més el capítol de personal però l'Ajuntament va haver de complir obligatoriament el decret estatal de reducció d'un 5% dels sous dels treballadors/es municipals.

Aquests diners de la ciutadania també s'han gastat en interessos a caixes i bancs, ajudant a incrementar els seus beneficis.

Aquests diners de la ciutadania si que han contribuit a l'augment de la Despesa en Bens corrents i serveis però si analitzem aquest augment veurem que es correspon a l'augment de l'IPC d'aquest període i que s'aplica per exemple a tots els serveis externalitzats i que estan prestats per empreses privades. I també han contribuit a un augment de només 0,68 M en les Transferències que fa l'Ajuntament a altres administracions i a les entitats.

La conclusió és evident: els ingressos han augmentat en 4,10 M (dels quals un 90% prové de l'augment de la pressió recaptatòria als ciutadans) però les despeses en millorar els serveis només han incrementat en 2,25 M. La resta s'ha perdut en pagar interessos a bancs i en augmentar de forma injustificada la plantilla de personal amb més càrrecs polítics i de confiança.

I com que el deute de l'Ajuntament cada cop és més gran la capacitat d'inversió també ha caigut de forma dràstica i hem passat de 4,52 M pel 2006 a només 1,38 M pel 2012 (una reducció del 69%).

Davant d'aquesta situació cada cop més perversa per les finances municipals des de la CUP creiem que cal reduir al màxim les inversions que es financien a través de crèdits i creiem que realitzant els ajustos hem proposat en les despeses ordinàries ens deixaria un petit marge de maniobra per fer inversions amb despesa ordinària.

També continuarem exigint de forma clara a la resta de formacions polítiques que es posin a treballar de forma decidida per aconseguir un sistema de finançament local just i per acabar també amb l'espoli fiscal que patim com a catalans i catalanes. Sinó anem a l'arrel del problema continuarem allargant l'agonia de les finances municipals.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Tots estem agonitzan...

Anònim ha dit...

L'herencia arcas-montsito, el resultat de tants anys de desgavell i de poca vergoya.