dilluns, 24 de setembre de 2007

Com funcionen les adjudicacions d'obres

Una de les coses que acabes coneixent més a fons és el sistema pel qual l'ajuntament adjudica una obra a l'empresa corresponent segons uns criteris. Primer de tot es redacten unes condicions per tal de que es presentin les empreses que compleixen els requisits i aquestes presentin les seves propostes econòmiques.

Un cop s'acaba el termini de presentació es convoquen tres reunions on hi som representats els grups polítics i els tècnics corresponents de l'ajuntament. La primera sessió és privada i s'informa de quines empreses s'han presentat i si tenen tots els papers en regla. La segona sessió és pública i s'obren les propostes econòmiques de cada empresa sempre i quan tinguin la documentació requerida en regla. La tercera sessió és privada i després de valorar l'informe dels serveis tècnics de l'ajuntament es decideix a quina empresa s'adjudica l'obra.

No només es valora l'oferta més barata sinó altres aspectes com el pla d'obra, els terminis, o la qualificació del personal de l'empresa. Avui per exemple es decidia l'empresa que farà la llar d'Infants del C/ Ferran Agulló (4 empreses) i la reforma del C/ Carril i la plaça de l'estació (8 empreses). Al final, descartant les empreses que no compleixen els requeriments de l'ajuntament la decisió acostuma a ser entre poques empreses i fins i tot, si es fós molt estricte no quedaria cap empresa.

En aquests concursos no es demana cap requeriment pel que fa a les condicions laborals en aquestes empreses com per exemple que no contractin per ETT o d'altres aspectes. Segurament si es fessin aquests requeriments no es presentaria cap empresa en alguns concursos.

Molins de Rei no té un volum d'obres municipals tan gran com per assumir la creació d'una empresa pública de construcció però si que seria el més adient que existissin empreses públiques gestionades per les administracions supramunicipals que realitzessin les obres dels municipis. Així seria més facil vetllar per les condicions laborals dels treballadors i garantir que la obra es fa millor.

És evident però que a la classe política no li interessa gaire aquesta qüestió i sempre intenten externalitzar al màxim tots els serveis i així es fan rics els seus amics en comptes de que aquests beneficis puguessin repercutir en les arques de les administracions públiques.