dijous, 4 d’octubre de 2007

Resum del Ple Municipal: temes locals

Ahir dimecres 3 d'octubre es va celebrar el ple municipal corresponent al mes de setembre. Intentaré fer un breu resum del posicionament de la CUP en els diferents punts.

Primer de tot començaré enumerant en quins temes vàrem votar a favor:
 • Adhesió al conveni marc de registre (finestreta única)
 • Modificació de la jornada laboral i retribució dels llocs de treball docents de l’escola municipal de música de l’Ajuntament de Molins de Rei.
 • Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i substitut de Molins de Rei.
 • Aprovació de la cessió, gratuïta i a precari, a l’Associació de Veïns del barri de Bonavista el Mas, de l’ús del local situat al carrer Montserrat, 52, baixos 2a, de Molins de Rei.
 • Aprovació de l’Ajut Humanitària a la Campanya d’emergència. Resposta als efectes del terratrèmol al Perú: Fase de reconstrucció.
 • Convalidació de les resolucions d'alcaldia en les que s’acorda la concurrència a la convocatòria d’ajuts de l’institut Català d’Energia per la realització d’instal·lacions d’energies renovables a corporacions locals.
 • Convalidació de les resolucions d'alcaldia en les que s’acorda la concurrència a la convocatòria d’ajuts de l’institut Català d’Energia per la concessió de subvencions en el Marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica per l’any 2007.
Ens vàrem abstenir:
 • Aprovació de les bases d’ajuts de menjador i dels criteris d’adjudicació corresponents al curs escolar 2007-2008. Creiem que s'ha de continuar millorant quantitativament aquests ajuts.
 • Proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació en el concurs per procediment obert i tràmit ordinari, per a l’explotació i gestió del Camp de Futbol Municipal Josep Raich de Molins de Rei i del bar-restaurant que s’hi troba. No estem d'acord en externalitzar una gestió que podria realitzar directament l'ajuntament.
 • Modificació de l’acord sobre nomenament de representants als òrgans col.legiats.
Vàrem votar en contra:
 • Rectificació error material del punt número 4 del Ple del dia divuit de juliol de 2007 que aprovava una operació de crèdit a llarg termini per la substitució d’operacions preexistents, prevista al pressupost 2007. Continuem estant en contra d'aquest reagrupament dels crèdits.
 • Aprovació d’una operació de préstec amb l’Institut Català de Finances amb el que s’instrumenta el cobrament d’una subvenció del Consell Català de l’Esport per a la “Ampliació de vestidors de camp poliesportiu” (Camp de futbol J. Raich). No estem a favor del sistema de subvenció a través d'un crèdit, que paga la Generalitat però l'Ajuntament és el titular de l'endeutament.
 • Aprovació el calendari de festes locals per al 2008. Estem a favor d'aprofitar un dels dos dies de festa local per reivindicar dates com el 14 d'abril.
 • Aprovació de la compatibilitat de diversos treballadors municipals. Per coherència ideològica i com a formació d'esquerres estem en contra de compatibilitzar més d'una feina i més en persones amb alts ingressos com és el cas del gerent.
 • Aprovació adhesió conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Molins de Rei. En aquest article queden clars perquè no volem els Mossos d'Esquadra.
Vàrem fer 2 pregs i preguntes:
 • Pregunta sobre el cost de la nova creu de Terme de la plaça de la Creu (veure pregunta)
 • Preg sobre els plafons per enganxar cartells (veure preg)
Evidentment es tracta d'un resum molt superficial però si algú en vol saber més sobre algun punt ho pot demanar i li explicaré.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Sobre els plafons també estaria bé demanar que fossin d'ús exclusiu per les entitats i no per empreses que sovint ocupen tot el plafó amb cartells immensos i tapant sense cap criteri.

Àlex Maymó i López ha dit...

De fet això que dius ja es així, el que passa és que les empreses ho incompleixen.