divendres, 27 de juny de 2008

Resum del ple municipal del 25 de juny de 2008

En l’últim ple municipal del 25 de juny de 2008 es van tractar diferents punts, dels quals des de la CUP volem destacar el nostre posicionament en els següents punts:


Modificacions en la plantilla de personal de l’Ajuntament

Es va aprovar amb els vots de l’equip de govern la creació de dos nous llocs de treball: Director/a de mercat amb un sou de 2.400 € bruts mensuals i Cap de l’Oficina Tècnica d’Edificació i Ús del Sòl amb un sou de 3.100 € bruts mensuals. Des de la CUP no entenem perquè no estaven previstes aquestes places en el Pressupost del 2008 aprovat el mes de gener quan per exemple el Mercat ja fa molts mesos que funciona. Creiem que l’equip de govern actua amb falta de previsió i sempre crea llocs de treball en els alts càrrecs, tendència que s’està donant a l’Ajuntament en els últims anys. S’està invertint la piràmide i cada cop hi ha més treballadors/es amb sous elevats. En el cas del Director/a de Mercat no entenem perquè s’ha contractat una persona que està fent les mateixes tasques del nou càrrec i no s’ha fet abans el concurs-oposició per proveïr la plaça. En aquest punt també es van aprovar altres reorganitzacions que estaven pactades amb els sindicats i per tant el nostre vot global va ser l’ABSTENCIÓ.


Aprovació del Compte General de l’Exercici 2007

El posicionament de la CUP va ser l’ABSTENCIÓ. El nostre regidor no ha pogut assistir a cap de les dues Comissions Informatives en les quals es va tractar aquest assumpte perquè les van convocar en la mateixa hora que s’estaven realitzant la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Personals. Esperem que aquesta situació no es repeteixi el proper any perquè entenem que el president de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals (ESG), el Sr. Enric Franch (ICV), no ha respectat el dret de la CUP a participar en tots els òrgans municipals.


Commemoració del Dia de l’Alliberament Gai, Lesbià, Bisexual i Transexual

Des de la CUP vàrem votar a favor a l’adhesió de l’Ajuntament a aquesta diada que cada any es celebra el dia 28 de juny. Lamentem que el regidor del PPC s’abstingués en aquesta votació perquè entenem que s’han de defensar les llibertats individuals i sexuals de qualsevol ciutadà del nostre país.


Donar compte de les Subvencions de l’Ajuntament als projectes de Cooperació i Solidaritat

La CUP participem com un membre més en el Consell Consultiu de Molins de Rei Solidària, on es va acordar de manera unànime aprovar les subvencions als projectes presentats en primera convocatòria. Per tant, des de la CUP donem suport a aquesta decisió.


Moció a favor de la implantació del BICING a Molins de Rei

Fa uns mesos el regidor de la CUP es va reunir amb el regidor de mobilitat Miquel Vila (IiE) per a estudiar la possibilitat d’implantar el servei de bicicletes BICING a Molins de Rei. Per tant, ens felicitem que Iniciativa i Esquerra (IiE) hagi presentat una moció demanant la inclusió de la nostra vila en el servei del BICING, a la qual vàrem votar a favor. Des de la CUP també vàrem demanar que es porti a terme el debat del Pla de Mobilitat per començar a treballar a favor de la promoció de la bicicleta, ja sigui amb la implantació de carrils bici o millorant la seguretat en zones com el pont de quatre camins.


Moció del PSC-PSOE a favor de la construcció d’una coberta en el camp de futbol Josep Raich

El posicionament de la CUP va ser l’ABSTENCIÓ perquè entenem que existeixen altres prioritats a la nostra vila, tant en l’àrea esportiva com en altres aspectes. Creiem que en matèria esportiva cal apostar per una major diversificació en l’oferta esportiva i la inversió dedicada al futbol ha estat i serà en el proper any molt important amb la remodelació dels dos camps de futbol. Creiem que cal invertir de manera prioritària en esports com atletisme, ciclisme, escalada i en definitiva amb aquelles modalitats esportives que no compten amb instal·lacions adequades.


Reivindicacions dels treballadors i treballadores municipals

Diversos treballadors/es municipals i representants sindicals van assistir al ple municipal i van intervenir-hi per posar de manifest que l’equip de govern no està mostrant una actitut receptiva davant de les seves propostes econòmiques. Amb un lema de “no volem el 32%, només volem el 2%” els treballadors/es demanen que se’ls hi apliqui un increment del 2% per sobre de l’IPC perquè en els últims 8 anys han perdut poder adquisitiu. Des del 2000 fins al 2007 el diferencial entre l’IPC Català (aplicat per l’ajuntament a l’hora de cobrar els impostos) i l’IPC de l’estat espanyol (aplicat en els increments salarials) ha estat del 2% i per tant la plantilla de l’ajuntament ha perdut poder adquisitiu. Des de la CUP donem suport a aquesta petició i demanem que sigui aplicada a la majoria de treballadors/es, que en gran part no superen els 1.500 € mensuals.


1 comentari:

Anònim ha dit...

Desde que hi ha el Casals, l'àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica(DIPEL)està creixent desmesuradament. Com que quan va "aterrar" a l'Ajuntament es va trobar que li donaven una àrea petitona, l'està fent creixer perquè estigui a l'alçada de les seves aspiracions.

S'ha creat llocs de treball innecessaris, hi ha una oficina de la Fira sobrevalorada. En general tot està creixent molt ràpid. MASSA ràpid pels recursos que tenim.